Fler artiklar om: gödsling

Kvävegödsling i jordbruket hotar klimatet

En ny stor studie, publicerad i Nature, kommer fram till att den kraftiga ökningen av kvävegödsling i jordbruket spelar en stor roll i de ökade växthusgasutsläppen. Nivån av växthusgasen dikväveoxid…

Förstörda tomatodlingar kopplas till växtnäring och bekämpningsmedel

Att få in rester av ogräsbekämpningsmedel från jordbruket i trädgårdsodlingen kan orsaka stora skador på flera växter. Tomatodlare från bland annat Storbritannien, Norge och Sverige har rapporterat om problemet i…

Pin It on Pinterest