Fler artiklar om: global uppvärmning

Rekordvarma hav 2021 – trots nedkylande fenomen

2021 blev ännu ett rekordår för uppvärmningen av haven. En trend som kunnat mätas och pågått sedan 1955 och som beror på mänsklig påverkan. En ny studie som samlat in…

Massdöd hos pingviner i värmebölja

Det är inte bara människor som dör i världens allt fler värmeböljor. Forskare var på plats vid en pingvinkoloni när den drabbades av de högsta temperaturerna som uppmätts på platsen….

Mängder av döda alkor hittade även i Sverige

Återigen har mängder av döda alkor och andra havsfåglar hittats den senaste tiden. Nu har de även nått Sveriges västkust. Det upptäcktes först i slutet av sommaren på Storbritanniens östkust….

växtplankton

Stora förändringar för världens plankton i allt varmare hav

En ny studie på världens plankton visar att de rör sig mot polerna när haven värms upp. Det kommer skapa stora förändringar i ekosystemen och störst blir förändringarna i områden…

Korallrev har halverats sedan 50-talet

En ny studie målar upp en dyster bild av hur det gått för världens korallrev sedan människan började sätta ett allt större fotavtryck på jorden. Världens korallrev drabbas hårt av…

Uppvärmt hav pressar nordkaparen närmare utrotning

Den akut hotade valen nordkaparen har förvisso haft ett bra år, men den långsiktiga trenden är dyster. Den globala uppvärmningen har gjort det svårt för arten att klara sig. Det…

Så påverkas humlor av varmare klimat

Många insekter uppskattar värme och kan komma att gynnas av ett varmare klimat, men för humlor kan både värmeböljor och köldknäppar utgöra ett problem. Det är forskare vid Imperial College…

Åland drabbat av rekordlång marin värmebölja

Forskare vid Åbo Akademi har i år uppmätt två marina värmeböljor i Ålands skärgård. Den senaste pågick i 29 dygn, vilket är ett överlägset rekord och kan ge problem för…

Ny studie: Golfströmmen närmar sig kritisk brytpunkt

Golfströmmen är en del av ett system som är viktigt för temperaturen och vädersystemen i stora delar av världen. Nu visar ny forskning att strömmen blivit allt mindre stabil. En…

Arktiska fåglar är känsliga mot temperaturökningar

Arktis värms i dagsläget ungefär två gånger så snabbt som resten av världen. Det kan slå hårt mot de fåglar som anpassat sig till ett liv i kyla enligt en…

Extrema temperaturer dödar 5 miljoner människor per år

Det är fortfarande extrem kyla som dödar flest människor, men den globala uppvärmningen skördar allt fler offer och delar av Europa är ett av områdena som drabbats värst. Det visar…

Hanars fertilitet försämras med uppvärmningen

En ny studie visar att arter kan vara mer känsliga för den globala uppvärmning än man hittills trott. Hanarnas fertilitet påverkas negativt av varmare temperaturer och det kan få effekt…

Snabb uppvärmning slår hårt mot Arktis arter

Det ser mörkt ut för den biologiska mångfalden i Arktis, där norra Sverige ingår. Det framgår av en ny stor rapport från Arktiska rådet. 80 procent av områdets vadarfåglar beräknas…

FN-rapport: nuvarande insatser inte i närheten av Parisavtalet

Enligt en ny rapport från FN innebär världens länders nuvarande ambitioner för klimatet att utsläppen till år 2030 kommer minska med mindre än en procent. Det kan jämförs med att…

Stadsträd av stor betydelse för kollagring och ren luft

Ett nytt treårigt projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet har räknat på stadsträds betydelse för kollagring och luftföroreningar. Enbart träden i nio av Sveriges städer beräknas lagra kol som motsvarar utsläppen från…

Pin It on Pinterest