Fler artiklar om: genetisk variation

Brist på genetisk variation hos laxar efter odling och utsättning

Det blir allt mindre genetisk variation hos laxbestånden i Östersjön. Det beror på odling och utsättning av laxar – en vanlig kompensationsåtgärd för vattenkraftsutbyggnad. Mer homogena laxbestånd kan leda till…

Allvarlig brist på genetisk variation hos Skandinaviens järvar

I en analys av svenska och norska järvar kunde forskarna konstatera att variationen i DNA hos järvarna var bland de lägsta som hittills registrerats hos vilda däggdjur. Det kan få…

Naturvårdsverkets nya femårsplan för att säkra den svenska vargstammen

Fokus på att invandrade vargar ska skyddas och lyckas etablera sig i landet. Det är slutsatsen i Naturvårdsverkets femårsplan för hur den svenska vargstammen ska upprätthålla en gynnsam bevarandestatus i Sverige. Den…

Därför är inaveln så hög hos geparder

Geparden är en hotad art, dels på grund av att deras levnadsområden krymper men också för att inaveln är så pass hög. Deras genetiska variation har visat sig vara lägre…

Virungas bergsgorillor tycks gynnas av inavel

Gorillorna i den Oscar-nominerade dokumentärfilmen Virunga borde stå inför ännu ett hot. Deras gener har kartlagts och studien visar att de är kraftigt inavlade. Bergsgorillorna löper då större risk att…

De viktiga Tiveden-vargarnas dramatiska år

Den nuvarande skandinaviska vargstammen är kraftigt inavlad vilket hotar populationen. Det skulle behövas större genetisk variation inom stammen och det är också vad Sverige har fattat politiska beslut om att åtgärda. Ett…

Pin It on Pinterest