Fler artiklar om: folkhälsa

Ett av tre barn är ute mindre än en halvtimme per dag

I en ny undersökning där 12 000 föräldrar i tio länder medverkat framkommer att hälften av barnen i dessa länder är ute mindre än en timme per dag och ett…

Bevara skog för välgörande promenader möjlig inkomstkälla för skogsägare

En kommitté vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, undersöker just nu möjliga affärsmöjligheter kring ekosystemtjänster och har kommit fram till att läkarodinerad skogsvistelse kan vara en möjlig inkomstkälla för skogsägare i…

Betydligt mer pengar till friluftsorganisationer 2016

Regeringen har beslutat om en kraftig ökning av projektbidragen till friluftsorganisationer 2016. Det innebär att fler organisationer än tidigare får dela på mer pengar för att få fler personer att…

Skogspromenad vanligaste friluftsaktiviten, men många upplever brist på lämpliga områden

Den vanligaste friluftsaktiviteten hos svenskar är en promenad. Detta enligt en enkätundersökning från Mittuniversitetet på uppdrag av Naturvårdsverket. Nio av tio svenskar promenerar minst en gång i månaden. Samtidigt upplever…

Barn som vistas dagligen i naturen utvecklar större empati

Natursidan.se har tidigare skrivit om hur naturupplevelser kan leda till ökat medkännande och att fågelsång är viktig för unga i stadsmiljö. Ny forskning visar nu också att barn som dagligen…

Köpenhamn ska plantera 100 000 träd

Inom en tioårsperiod ska Köpenhamn plantera 100 000 nya träd. Det är en del av ett arbete med att göra staden koldioxidneutral till år 2025. I nästa års budget läggs…

Därför är naturvistelse bra mot flera sjukdomar

Vi har tidigare skrivit om att naturvistelse kan leda till ökat medkännande, förbättrat mentalt välbefinnande och att naturfotografen Gunilla Falk återhämtade sig från sin cancer i naturen. Nu har en ny…

Naturupplevelser kan leda till ökat medkännande

Enligt en ny studie kan naturupplevelser, till och med naturfilmer, öka medkänsla och osjälviskhet. Tidigare studier har visat att människor som känner vördnad också känner sig mer sammankopplad med andra…

Ny jättestudie: Träd får stadsbor att må bättre

I en ny jättestudie från Toronto i Kanada som följt 30 000 personer visas ett tydligt samband mellan människors hälsa och träd i närheten av deras hem. Fler träd i…

Unikt i världen – svenskar söker helst tröst i naturen

Enligt en ny studie söker en majoritet av svenskarna kraft och tröst i naturen när vi går igenom en kris. En av dem är naturfotografen Gunilla Falk. Det här är…

Skog har ”förvånansvärd” inverkan på mentalt välmående

Det finska Skogsforskningsinstitutet Metla har i en ny studie visat att även korta stunder i skogen har en positiv inverkan på oss människor. Det kan till och med räcka att titta…

Forskare: Så ser återhämtningsskog ut

Att skogen som en plats för rehabilitering och återhämtning från stressjukdomar visas i studie efter studie. Nu har forskare vid SLU i Umeå och Alnarp undersökt vilka skogar som fungerar bäst…

FN: Grön stadsplanering viktigt redskap

Den kommande FN-rapporten som redan delvis läckt ut på nätet ger ännu starkare stöd för att den globala uppvärmningen orsakas av människor och att vi måste göra något åt det…

Pin It on Pinterest