Fler artiklar om: flodpärlmussla

Hundratals ton grus ska gynna hotade musslor

Det genomförs en mängd olika vattenvårdsarbeten i Västerbotten. Bland annat för att bevara flodpärlmussla, lax, öring och flera andra sötvattensarter. I Rickleån går arbetet in på sluttampen med dumpning av…

Avverkning stoppad – hotade flodpärlmusslor

Skyddszon intill bäck krävs för att undvika vite. De starkt hotade och fridlysta flodpärlmusslorna kan bli över 200 år gamla och lever i rinnande vatten där de hjälper till att…

Framgångsrik insats för hotade musslor

I tio års tid har den start hotade flodpärlmussna återplanterats i bäckar utanför Göteborg. Först nu har det kunnat konstaterats att projektet har varit en framgång. – Det är så man…

Våtmark och bäck skyddas – blir nya naturreservat

Länsstyrelsen i Gävleborg har beslutat att den fågelrika våtmarken Lomsmuren och Kolarsjöbäcken med tillhörande naturskogar ska skyddas. Sammanlagt 877 hektar får därmed skydd. Det 756 hektar stora området Lomsmuren ligger…

Starkt hotade flodpärlmusslan hittad på ny plats

Flodpärlmusslan är en starkt hotad art som minskat i antal med 50 procent de senaste 100 åren. Nu har en ny liten population hittats i en å i Västerbotten, tack…

Starkt hotade flodpärlmusslor uppätna

Ett 60-tal skal av de fridlysta och starkt hotade flodpärlmusslorna har hittats vid en lägereld i Västerbotten. Det kan få jättestora konsekvenser för beståndet. Flodpärlmusslan kan bli över 200 år…

Flodpärlmusslorna har fått flytta hem efter lyckad räddningsinsats

Länsstyrelsen i Jönköping beslöt hösten 2016 att de starkt hotade flodpärlmusslorna skulle evakueras från Gnyltån i Vetlanda kommun. Det var första gången någonsin som en art flyttades från sin naturliga miljö. Nu har musslorna fått förflytta…

Rekordsatsning på att återställa älvar för att gynna biologisk mångfald

200 kilometer vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas för att gynna den biologiska mångfalden och arter som flodpärlmussla, utter och lax. Det är det geografiskt största naturvårdsprojektet i Sverige…

Misstänkt miljöbrott när tiotusentals hotade flodpärlmusslor dött

I Teåkersälven i Bäckefors levde det största beståndet av flodpärlmusslor i hela Västra Götaland. Nu har mer än halva beståndet av den hotade arten i området dött, rapporterar P4 Väst. –…

Framgångsrik flytt av starkt hotade flodpärlmusslor

Länsstyrelsen i Jönköping beslöt 2016 att den starkt hotade arten flodpärlmussla skulle evakueras från Gnyltån i Vetlanda kommun. Det var första gången någonsin som en art flyttades från sin naturliga miljö. Vid en inventering nyligen kunde…

Första försöket att plantera ut hotad mussla i Sverige

Flodpärlmusslan är hotad i hela Europa, på grund av en lång rad anledningar. En av de främsta är igenslamning av bäckar, orsakade av modernt jordbruk och skogsbruk. Nu ska odlade pärlmusslor…

Starkt hotade musslor evakueras från sin livsmiljö

Länsstyrelsen i Jönköping har bestämt att den starkt hotade arten flodpärlmussla ska evakueras från Gnyltån i Vetlanda kommun. Det är första gången någonsin som en art flyttas från sin naturliga miljö, enligt P4 Jönköping. …

Stort projekt ska återställa vattendrag åt fiskar och flodpärlmusslor

Ett stort arbete för att återställa vattendrag och därmed förbättra förutsättningarna för insekter, fiskar och ett renare vatten pågår i Bergs, Bräcke och Östersunds kommuner. Projektet kallas ”Triple lakes” och finansieras…

Tre nya naturreservat bildade

Det har bildats tre nya naturreservat för att skydda naturområden i Jämtlands län. Läskvattsåns naturreservat väster om Strömsund ska skydda reproducerande flodpärlmussla och öring, men även skog och kulturlämningar i…

Bildreportage från invigning av Sveriges senaste ekopark

Den 1 september 2014 invigdes Sveaskogs ekoparker Varjisån och Piteälven, fem mil norr om Arvidsjaur. Båda ekoparkerna är tillsammans ungefär 21 000 hektar och utgör därmed en betydande del av…

Pin It on Pinterest