Fler artiklar om: flamskyddsmedel

Vanliga kemikalier gör möss asociala och oroliga

I en ny studie lät forskare utsätta möss för kemikalier som är vanliga i omgivningen och studerade sedan hur mössen agerade. Det visade sig att de undvek andra möss, var…

Rikstäckande studie av högfluorerade ämnen i vattendrag

SLU-forskare vid Institutionen för Vatten och Miljö i Uppsala har på uppdrag av Naturvårdsverket nu för första gången gjort en rikstäckande undersökning angående perfluorerade ämnen och flamskyddsmedel i svenska floder…

Pin It on Pinterest