Fler artiklar om: finland

Tusentals deltog i finska skogsdemonstrationer

I sex finska städer gick i helgen demonstrationståg mot landets otillräckliga skydd av de sista naturskogarna. Över tio miljöorganisationer arrangerade demonstrationerna som fick tusentals människor att tåga i Helsingfors, Tammerfors,…

fjällräv

Första fjällrävskullen i Finland på över 25 år

Den nordiska populationen av fjällrävar hålls uppe av insatser som stödutfodring och uppfödning. Nu har det arbetet lett till den första förökningen i Finland under 2000-talet. Det var 1996 som…

Damm i Helsingfors ska rivas – fiskar återfår å

Stadsmiljönämnden i Helsingfors beslöt i veckan att dammen i Vanda å ska rivas. Med rösterna 12-1 röstades rivningen igenom under tisdagen. Dammen har hindrat fiskar att vandra i Vanda å…

Stor satsning på att återställa floder i Finland

Efter att skogsbruket förstört många av landets floder jobbar nu Finland med att göra dem fulla med liv igen. I The Guardian berättar naturvårdaren Janne Raassina om arbetet och hur…

Lodjur tar invasiva mårdhundar i Finland

Finland håller på att ta fram en ny förvaltningsplan för rovdjur. I den lyfts det fram att lodjur kan decimera bestånd av de invasiva mårdhundarna. Forskning i Finland har visat…

Finlands hotade säl får hjälp av ”holkar”

I Finlands inleds nu försök att hjälpa den hotade saimenvikaren med hjälp av människoskapade bostäder. Saimenvikaren är en underart till vikaren som enbart lever i sjön Saimen. Det är en…

Finland diskuterar kalhyggesförbud

För två år sedan togs ett medborgainitiaitiv för att förbjuda kalhyggen i Finland. Eftersom de samlade in så många namnunderskrifter måste nu riksdagens jord- och skogsbruksutskott ta ställning till frågan….

Svag uppgång för Finlands skogsrenar

Den i Finland återintroducerade underarten till renen har haft några år med minskande antal, men nu har trenden vänt. På två år har skogsrenarna blivit ungefär 500 fler. Nu lever…

Nära hälften av Finlands fågelarter nu hotade

Det går allt sämre för Finlands fåglar och försämringen går snabbt. I början på 2000-talet ansågs 72 av häckfåglarna hotade eller nära hotade. Idag är summan uppe i 121, vilket…

Kronhjort kan vara på väg att återetablera sig i Finland

Kronhjorten är relativt spridd på många håll i Europa och Asien. Nu verkar det ståtliga hjortdjuret även vara på väg att etablera sig i Finland igen. Kronhjort fanns i Finland…

Finlands regering föreslår två nya nationalparker

Finlands miljöminister Krista Mikkonen (Gröna) har lämnat förslag på två nya nationalparker – fjällnaturen i Sallatunturi och skogsområdena i Evois. De båda förslagen ska nu utredas i detalj och sedan överlämnas…

Även i Finland minskar den biologiska mångfalden

Precis som i Sverige och Danmark hotas allt fler arter i Finland av utrotning och precis som i Sverige pekas skogsbruket och jordbruket ut som två av huvudproblemen. Finlands omfattande…

Antalet skarvar i Finland stabiliserat – havsörn påverkar

Storskarvspopulationen i Finland har i fem års tid hållit sig relativt konstant. Det framgår i den senaste inventeringen från vårt grannland som även konstaterar att havsörn tar allt mer storskarv….

Fåglar i Finland har förkortat sin häckningstid

En ny omfattande studie från Helsingfors universitet som omfattade 73 fågelarter visar att fåglar i Finland börjat häcka tidigare under de senaste 40 åren. Nästan var tredje undersökt art häckar…

Finsk studie: Så påverkar bävrar landskapet på lång sikt

Att bävrar skapar översvämningar genom att fälla träd och skapa små eller större översvämningar känner kanske de flesta till. Men hur påverkar de landskapet under 50 års tid? Det har…

Pin It on Pinterest