Fler artiklar om: fågelpopulationer

Massiv rapport: Var åttonde fågelart är hotad

Den stora rapporten ”State of the World’s Birds 2022” har släppts och den visar på en allvarlig situation för världens fåglar, men också att åtgärder fungerar. Rapporten är baserad på…

Artutrotningen leder till allt mer likartade fåglar

I en ny studie har forskare undersökt vilka fågelarter som hotas av utrotning. De fann att unika fåglar, med specifika karaktärsdrag var klart överrepresenterade. I framtiden kommer troligen därför världens…

Nästan varannan fågel i världen minskar i antal

En ny global studie från flera universitet visar att många av världens 11 000 fågelarter minskar i antal. Eftersom fåglar är en bra indikator för hur det går för många…

Skogsbruk har slagit hårt mot Kanadas skogsfåglar

Tidigare studier har visat att det har gått dåligt för fåglar i Nordamerika de senaste 50 åren. Sedan 1970 har de sammanlagda fågelpopulationerna minskat med 29 procent eller ungefär 3…

Kraftig nedgång för fåglar i tropisk nationalpark

En 44 år lång populationsstudie i en nationalpark i Panama avslöjar en kraftig och överraskande nedgång av antalet fåglar i skogen. En klar majoritet av de undersökta fåglarna har minskat…

Nära hälften av Finlands fågelarter nu hotade

Det går allt sämre för Finlands fåglar och försämringen går snabbt. I början på 2000-talet ansågs 72 av häckfåglarna hotade eller nära hotade. Idag är summan uppe i 121, vilket…

Massdöda fåglar kopplas till klimatförändringar

Det var i september 2020 som biologer vid New Mexico State University (NMSU) och mängder av privatpersoner i södra USA rapporterade in nästan 10 000 döda fåglar på kort tid….

Massdöd av fåglar i södra USA – ”oerhört skrämmande”

Biologer vid New Mexico State University (NMSU) i södra USA har hittat mängder av döda fåglar den senaste tiden. Det kan eventuellt kopplas till de rekordstora bränderna i västra USA…

Kraftig nedgång för vilda fåglar i Nordamerika och Asien

Två nya studier visar att de vilda fågelpopulationerna i Asien och Nordamerika är i kris. I USA och Kanada har nästan var tredje fågel försvunnit sedan 1970. Asiens flyttfåglar står…

Ny rapport: Även välkända fågelarter är nu utrotningshotade

Var åttonde fågelart i världen är hotad av utrotning och det gäller numera även flera välkända arter som lunnefågel och fjälluggla. Det framgår i en ny stor rapport om världens…

Stor genomgång: Hur går det för Sveriges fåglar?

Sveriges fågelfauna blir allt större när fler fåglar börjar häcka här. Det går också allt bättre för många arter, men sämre för jordbruksfåglarna och de krävande skogsfåglarna. Det visar rapporten…

Allt färre berguvar i landet

Trots att det släppts ut 1680 berguvsungar uppfödda i hägn, så fortsätter antalet vilda berguvar minska i landet och vad det beror på är ännu okänt. Efter att miljögifterna minskat…

Ny stor studie: 421 miljoner färre fåglar i Europa på 30 år

I en ny stor studie från University of Exeter, RSPB och Pan-European Common Bird Monitoring Scheme avslöjas att fågelpopulationerna minskat kraftigt i Europa de senaste 30 åren och de som drabbats hårdast…

Pin It on Pinterest