Fler artiklar om: ekodukt

Gröna korridorer behövs för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

Skyddade områden behöver vara sammankopplade för att bevara den biologiska mångfalden. Isolerade naturreservat är betydligt mindre effektiva. Det framgår av studier på området, som sammanfattas i en ny guide från…

Viltolyckor ökar kraftigt – vägtunnlar för djur effektiva

I Oregon, USA, ska det byggas en ny vägtunnel så att djur kan passera under den hårt trafikerade Highway 97. Liknande projekt i området har minskat antalet viltolyckor med nästan…

Ny ekodukt hjälper djur och natur över E6

En ny bro över E6 norr om Kungsbacka hjälper djur och natur att ta sig över den hårt trafikerade motorvägen. Flera rödlistade arter lever i närheten och förväntas gynnas av…

Ny studie: Viltövergångar viktiga för stora däggdjur

Stora däggdjur som korsar motorvägen 93 i USA väljer helst att använda viltövergångar. Det visar en ny studie som publicerats i Frontiers in Ecology and Evolution. Under sex månader bevakade forskare…

Pingviner får egen tunnel i Nya Zeeland

Går under trafikerad väg för att göra deras dagliga promenad säkrare. I staden Oamaru i Nya Zeeland har en dvärgpingvinkoloni i flera år gått mellan hamnen där dagen spenderas till…

Ny bro över motorväg för djuren

Trafikverket ska bygga en så kallad ekodukt (även kallad faunapassage) över nya E18 i Värmland. Den innebär att djur och natur lättare ska kunna passera och knytas samman på båda…

Pin It on Pinterest