Fler artiklar om: dalarna

Gammal skog och varierat landskap skyddade i nya naturreservat

Två nya naturreservat på sammanlagt 180 hektar har bildats i Dalarna för att skydda de naturvärden som finns i områdena. Dalarna har över 360 naturreservat och de kan alla ses…

Nytt naturreservat skyddar gammal skog och hotade skalbaggar

Rostbergets naturreservat heter Dalarnas nya naturreservat. Det beskrivs som ett eldorado för skalbaggar och innehåller en lång rad rödlistade- eller signalarter. Fem kilometer väster om Nås i Vansbro kommun ligger det…

”Om inte detta är nyckelbiotop – vad är då nyckelbiotop?”

Nu ska ännu mer tallnaturskog med höga naturvärden avverkas på Brännvinsberget i Dalarna. Naturskyddsföreningen och flera erfarna ideella naturvårdare är starkt kritiska till avverkningsplanerna: Om inte detta är en nyckelbiotop…

Fem nya naturreservat i Dalarna skyddar mångfald av arter

De nya naturreservaten utgör sammanlagt över 230 hektar och innehåller en varierad natur med många sällsynta arter. I Ludvika ligger naturreservatet Långmyran (karta), som bara är sju hektar stort, men som rymmer…

Naturfilm: Sveriges sydligaste järvföryngring

Det går inte speciellt bra för järven i Sverige. Antalet har minskat kraftigt de senaste åren, men den sprider sig åtminstone till nya områden. I fjol föryngrade sig järvar för…

Rapport från Dalarna: Det som pågår är skogsmissbruk

I skogslandskapet Venjan i västra Mora och gränstrakterna av Malung och Älvdalen, finns akut hotade naturskogar. Områden med skyddsvärd gammelskog avverkas i rask takt. I somras samlades intresserade från hela…

Naturskog avverkas trots att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ser den som skyddsvärd

En av de sista sammanhängande gammelskogarna i norra Dalarna ska avverkas. Trots att både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen anser att skogen är skyddsvärd. Länsstyrelsen i Dalarna har inga pengar att bilda…

En av Sveriges värdefullaste våtmarker blir naturreservat

Sälsflotten, mellan Vansbro och Gagmnef, ska bli ett nytt naturreservat. Det meddelade länsstyrelsen i Dalarna idag. Det 530 hektar stora myrområdet är enligt dem ”en av Sveriges värdefullaste våtmarker” och en…

Skövlingen av skyddsvärda skogar del 6: Dalarnas sista stora naturskog snitslad för avverkning

I norra delen av Mora kommun och över gränsen till Härjedalen finns Dalarnas sista, stora naturskogslandskap. Bengt Oldhammer från Naturskyddsföreningen upptäckte av en slump i höstas att det FSC-märkta skogsbolaget…

Skövlingen av skyddsvärda skogar, del 1: Längs vatten med rödlistade arter i Orsa

Längs med skyddsvärda vattendrag i norra Dalarna i Orsa kommun, har skogen kalavverkats på flera ställen. Skogsbolag ska spara kantzoner längs vattendrag vid avverkning enligt skogsvårdslagen, men de kantzoner som…

Ny genetiskt viktig varg i Sverige

Länsstyrelsen i Dalarna har gått ut med att en ny genetiskt värdefull varg har identifierats i Tunturireviret, norr om Orsa. Det rör sig om en varg som invandrat från den…

Skyddsjakt på genetisk viktig varg efter flera fårangrepp

I helgen skedde ytterligare två vargangrepp på får i Gimmenreviret i Dalarna. I ett av dem dog 29 får och sammanlagt har nu fem angrepp skett inom en månad. Alfahanen i…

Både sumpvipa och orientseglare vid samma sjö i Sverige

På natonaldagens kväll vid 19:30 upptäckte Daniel Andersson en sumpvipa vid Flinesjön i Hedemora i Dalarna. Det är första fyndet i Sverige sedan 2007. Söndagen den 7 juni upptäcktes dessutom…

Vargar lockar utländska turister till Dalarna

Utländska turister vill uppleva den svenska vildmarken och för att få chansen att se varg eller vargspår är de villiga att betala mycket pengar. Pengar som går till lokala företagare….

Favoritplatser: Sebastian Kirppus sydliga urskog

I följetongen Favoritplatser berättar olika personer om platser i naturen som betyder något lite extra. Naturvärdesinventeraren Sebastian Kirppu har länge engagerat sig för Sveriges naturskogar och ekosystem. 2011 blev han utsedd till Årets miljöhjälte…

Pin It on Pinterest