Fler artiklar om: blyertslav

3 av 4 lavar i Sverige har nu fått svenska namn

Anders Nordin, Göran Thor och Janolof Hermansson har tillsammans med bidrag från många andra, gett svenska namn åt tre fjärdedelar av de lavar som är kända i Sverige. En lista…

Blyertslav har aldrig funnits – två lavar var en

Det finns över 2300 rapporter av arten blyertslav i Artportalen. Nu visar det sig att den aldrig funnits. Professorn som upptäckte den 1991 har nu insett, med modern tekniks hjälp,…

Pin It on Pinterest