Fler artiklar om: blomsteräng

Fler städer låter gräsmattor bli ängar

Att låta gräsmattor utvecklas till ängar eller åtminstone låta gräsmarkernas växter blomma innan de klipps kan göra stor skillnad för den biologiska mångfalden. Fortfarande klipps de flesta gräsytorna i våra…

Blomsteräng istället för gräsmattor i Borgholm och Göteborg

Att byta ut Sveriges stora ytor gräsmattor mot ängsmark nämns om och om igen som en bra och enkel metod att öka den biologiska mångfalden och gynna pollinerare. Det har…

Regeringen satsar på ängs- och betesmarker – höjer miljöersättning kraftigt

Gamla odlingsmarker är inte bara de mest artrika miljöer som finns i Sverige – de har också minskat kraftigt. Jämfört med för hundra år sedan återstår bara en bråkdel. Regeringen har…

Pin It on Pinterest