Fler artiklar om: bisonoxe

Bisonoxar har åter etablerat sig i Kanadas äldsta nationalpark

Projektet började med att 16 bisonoxar släpptes ut i nationalparken 2018. I år är de 50 stycken med 20 kalvar på väg. Deras återintroduktion har fått en positiv inverkan på…

Positiv utveckling för världens bisonoxar och visenter

I slutet av 2020 meddelade Internationella naturvårdsunionen (IUCN) att visenten ökat så pass mycket i antal att den inte längre rödlistas som sårbar utan nu enbart är ”nära hotad”, samtidigt…

Bisonoxar vandrar åter fritt i Kanadas äldsta nationalpark

2018 återvände bisonoxar för första gången på nästan 150 år till Kanadas första nationalpark. De har på kort tid börjat skapa ett mer varierat landskap. Efter en tid i inhägnat…

Senaste tidens positiva miljö- och naturnyheter

Kina stänger 1000 kolgruvor, kalkning är bra för faunan, en genetisk viktig bisonhjord har hittats och allt fler varor skänks bort. Det är några av de positiva nyheterna den senaste…

900 bisonoxar avlivas utan insyn i Yellowstone National Park

Upp till 900 bisonoxar ska snart avlivas i Yellowstone National Park, USA. Det ska begränsa djurens vandring genom Yellowstone River Valley och till vinterbetet i Montana, dit bisonoxarna alltid har…

Bisonoxen vandrar åter i västra USA

Ett 60 kvadratkilometer stort område i Illinois i USA har på 15 år förvandlats från majs- och sojaodlingar till en lämplig livsmiljö för en återinförd art – bisonoxen. Målet med…

Nordamerikas största landdäggdjur återintroduceras i Alaska

Efter att ha dött ut i Alaska i början på 1900-talet kommer nu en ny art bisonoxar återintroduceras i Alaska.  Projektet för att återinföra underarten Bison bison athabascae eller ”wood bison”…

Fascinerande naturfilm om vargar som jagar bisonoxar

”Vargen mot buffeln” är en påkostad naturfilm om en flock vargar som lever av att jaga bisonoxar. Med hjälp av högteknologiska kameror och en helikopter får tittarna se hur flocken…

Pin It on Pinterest