Fler artiklar om: birdlife sverige

Nya regler för fridlysta fåglar och skogsbruk

Den 1 oktober trädde nya regler i kraft för hur fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har gjort en gemensam tolkning av ändringarna. Birdlife Sverige ser bra saker…

Birdlife: Utbredd skenhelighet om biologisk mångfald

I Birdlife Sveriges valenkät framgår att många partier gärna pratar om vikten av biologisk mångfald, men i många fall fattar beslut som motarbetar den. ”Sverige utgör i många fall en…

Birdlife Sverige: Skogsindustrin vilseleder om artskyddet

Miljöminister Annika Strandhäll (S) säger till SVT att regeringen ska genomföra en snabb förändring av artskyddsförordningen för att inte skogsägare ska behöva ta hänsyn till fåglar vid avverkning. Birdlife Sverige…

Hur påverkas fågellivet av den planerade enorma vindkraftpark i Skagerrak?

Vindkraftparken ska kunna ge hushållsel till cirka en miljon svenska hushåll, men projektet har mött tidig, hård kritik från Norge. Vindparken, som kallas för Vidar, planeras i Skagerrak, nordväst om…

Birdlife Sverige ”försiktigt positiva” till vindkraft

I jakten på att möta det kraftigt ökade behovet av el har nu blickarna vänts mot vindkraftverk långt ut till havs. Hur påverkar det fågellivet och vad är lämpliga åtgärder…

Hur påverkar matning och holkar fågelfaunan?

Forskare från Storbritannien skriver i en artikel att vår önskan att mata fåglar kan göra att flera vanliga arter gynnas medan vissa sällsynta arter missgynnas. LÄS ÄVEN: • Så skapar…

Gulsparv och koltrast årets överraskningar på fågelräkning

I helgen räknade svenska folket fåglar i BirdLife Sveriges evenemang Vinterfåglar inpå knuten. Det är 16:e året i rad som räkningen genomförs. Årets utropstecken ser ut att bli koltrast och…

EU röstade igenom blyförbud i ammunition

I veckan röstade EU-parlamentet för ett förbud mot blyammunition i och runt våtmarker och vattendrag. Studier har visat att 1 miljon vattenlevande fåglar dödas varje år av blyförgiftning. Det finns även studier…

Skogsmesarna som drabbats hårt av skogsbruket kan enkelt hjälpas

Talltita och entita har varit vanliga arter i de svenska skogarna, men har minskat med hela två tredjedelar de senaste 30 åren. I år hamnade båda arterna på den nationella…

Birdlife Sverige överklagar dom som tillåter avverkning i lavskrikornas skog

I augusti beslöt mark- och miljödomstolen i Östersund att tillåta avverkning av skog där lavskrikor finns i Arbrå, Bollnäs kommun. De markägare som har drivit igenom detta i de så…

silltrut Foto Daniel Pettersson

Silltrutens dag ska höja artens status

Silltruten ses av alltför många bara som en måsfågel som snor snabbmat i storstäder, men för fågelskådare och de som läst på är det en intressant fågel som gör en…

Allvarlig situation för fyra fåglar som kräver naturskogar

Det återstår bara en spillra av populationerna av tallbit och lappmes utanför de fjällnära skogarna. Enligt en undersökning av Svensk Fågeltaxering kan arterna snart vara utrotade nedanför fjällskogarna. Även för…

Helgen 4-5 maj arrangeras Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag

På lördag den 4 maj är det Fågeltornskampen. Då bemannas över 70 av Sveriges fågeltorn under åtta timmar med målet är att se så många fågelarter som möjligt. Dagen efter…

Vattenkris för BirdLife Sverige – kan tvingas flytta

För fjärde gången har vattnet sinat i brunnen för BirdLife Sveriges och Naturbokhandelns verksamhet i Stenåsa på Öland. Om inte en lösning nås kan verksamheten behöva flytta. Det var i…

BirdLife Sverige: Skogsstyrelsen urholkar konstruktiva samtal

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist meddelade i våras att det skulle råda olika hårda bedömningar för nyckelbiotoper på olika håll i landet. Beskedet fick hård kritik från bland andra Skydda Skogen….

Pin It on Pinterest