Fler artiklar om: bevarandearbete

Hittills okänd population av sällsynt nattpapegojor upptäckt

Nattpapegojan troddes vara utdöd när den sensationellt upptäcktes 2013. Nu har det dessutom hittats ett tidigare okänt bestånd. Nattpapegojan hade levt i över 100 år i Australien utan att ens ses….

Första globala räkningen av skedsnäppor försiktigt glädjande

Nu är den första globala uppskattningen av antalet skedsnäppor klar. Enligt den bestod populationen i världen i början av 2016 enbart av ungefär 300 par. Det är trots allt ett något glädjande…

Intervju med pandaforskare: Bättre än för tio år sedan, men hoten är större

I förra veckan utannonserade IUCN att jättepandan gått från ”starkt hotad” till ”sårbar” enligt den internationella rödlistans kriterier. Medier världen över tolkade det som att arten inte längre är hotad, men det stämmer inte,…

Jättepandan inte längre starkt hotad

Naturvårdsinsatserna för att rädda jättepandan börjar ge resultat. Mellan 2003 och 2014 ökade antalet vilda individer med 17 procent och nu anses arten inte längre ”starkt hotad” utan bara ”sårbar” enligt IUCN:s rödlistekriterier….

Efter återintroduktion från Sverige – rekordmånga blåvingar i Storbritannien

I år har det setts mer än 10 000 exemplar av svartfläckig blåvinge i Storbritannien. Det är fler än på 80 år och extra anmärkningsvärt eftersom fjärilen utrotades i landet…

Ny studie: Värdefulla arter kommer jagas tills de är utrotade

Vissa arter betingar ett så högt pris på lyxmarknader att de kommer jagas tills de är utrotade, om inget görs. Det är slutsatsen i ny forskning som också granskat skillnaderna…

Bästa året hittills för akut hotad ugglepapegoja

Det återstår bara knappt 160 kakapos (ibland kallade ugglepapegojor) i världen och alla lever på avlägsna öar i Nya Zeeland eller i svårtillgängliga områden i Australien. Tack vare ett ambitiöst naturvådsprojekt…

Naturfilm: De första viltfödda iberiska lodjuren på 40 år

För första gången på nästan 40 år har det fötts iberiska lodjur (Lynx pardinus) i det vilda i Portugal. Ett positivt tecken för lodjuret som är en nära släkting till…

Stort naturpris till forskare bakom kontroversiell metod med äggstölder

Professor Carl Jones vinner Indianapolis Prize i år för sitt långa arbete med att rädda hotade arter. Hans metoder ansågs kontroversiella i början av hans karriär, men är idag allmänt erkända…

Rekordmånga skedsnäppor efter lyckade naturvårdsinsatser

Det återstod bara ungefär 100 par skedsnäppor i världen för några år sedan. Sedan hade den akut hotade arten turen att bli föremål för omfattande naturvårdsinsatser och dessutom bli något…

Den lilla öräven är räddad

Den lilla öräven, som är mindre än en huskatt, lever enbart på några öar i Kalifornien. Från 1994 till 1999 hade antalet minskat från över 1300 individer till knappt 200. Tack…

En av världens mest sällsynta fåglar har fått ungar

Det återstår ungefär 125 kakapos (ibland kallade ugglepapegojor) i världen. Nu har årets första unge fötts, vilket även är den första som fötts på ön Anchor Island i Nya Zeeland….

Ny global strategi för att rädda hajar och rockor

Sju stora organisationer har nu lanserat en global strategi för att bekämpa minskningen av hajar och rockor. Bland annat genom att upplysa om att rockor är i minst lika stort…

Lyckad insats: Amurtiger får ungar i ryskt reservat för första gången på 40 år

En föräldralös sibirisk tiger, som räddades och växte upp i fångenskap och släpptes ut i ett naturreservat 2013, har nu fött två ungar. Ryska naturvårdare säger att födseln är mycket…

Intervju med WWF:s globala chef för artprogram

Världsnaturfondens globala chef för artprogram, Carlos Drews, var på blixtvisit i Sverige i veckan. Natursidan.se fick en exklusiv intervju med honom om hur kampen för att rädda världens djur går,…

Pin It on Pinterest