Fler artiklar om: bergsgorilla

Bergsgorillor fortsätter öka i antal – tack vare naturvårdsinsatser

Det fortsätter gå allt bättre för bergsgorillan (underart till östlig gorilla). Från 680 individer 2008 till 1004 år 2018 och 1063 bergsgorillor i år. Upphämtningen anses bero på ökat skydd…

Naturvårdsinsatser ger hopp åt bergsgorillor och sillvalar

Internationella naturvårdsunionen (IUCN) har uppdaterat sin rödlista. Två av de positiva exemplen är att bergsgorillan inte längre är ”akut hotad” utan bara ”starkt hotad” och att sillvalen har gått från…

Sex parkvakter dödade i Virungas nationalpark

De senaste 20 åren har 170 parkvakter dött medan de skyddat naturen i Virunga nationalpark. Under måndagen 9 april skedde den hittills värsta attacken i parkens historia när fem parkvakter…

Babyboom i år hos gorillorna i Virunga

Bara i år har bergsgorillorna i Virunga fött sju ungar. Det fortsätter därmed gå bra för områdets lilla population. Det är Virunga National Park som rapporterar om de nya födslarna….

Virungas bergsgorillor tycks gynnas av inavel

Gorillorna i den Oscar-nominerade dokumentärfilmen Virunga borde stå inför ännu ett hot. Deras gener har kartlagts och studien visar att de är kraftigt inavlade. Bergsgorillorna löper då större risk att…

Positiv utveckling för de dimhöljda bergens gorillor

Under 1980-talet såg det mörkt ut för bergsgorillorna (en underart till den östliga gorillan). Det fanns bara ungefär 254 individer kvar i världen och det såg ut som att de…

Pin It on Pinterest