Fler artiklar om: backsippa

Floraväktarnas uppgifter bakom rödlistade kärlväxter

Backsippan är på nya rödlistan klassad som sårbar (VU) eftersom den har minskat med mer än 30 procent de senaste hundra åren. Det är ideellt engagerade, naturintresserade personer som varit…

Rapport från 19 timmars artbingo

Under Biologiska mångfaldens dag 22 maj tog Natursidan rygg på jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet, Didrik Vanhoenacker. Han hade bestämt sig för att ägna dagen åt att besöka olika naturreservat i Stockholm…

Pin It on Pinterest