Fler artiklar om: avverkning

Avverkningstakten försämrar svenska skogens kollagring

2021 minskade nettoinlagringen av koldioxid i växande träd kraftigt. Anledningen är det avverkats så mycket skog de senaste åren. Det visar ny statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU. Det avverkas rekordmycket…

EU röstade igenom stopp för varor som bidrar till avskogning

Efter långa diskussioner, påverkanskampanjer från skogsindustrin och motarbetning från den svenska regeringen röstade EU-parlamentet i veckan igenom avskogningsförordningen. Det är en ny lag som för första gången stoppar handel med…

Hotade arter upptäckta i skogar som ska avverkas

I över 30 års tid har ”Forskningsresan i naturvårdens utmarker” inventerat avverkningshotade skogar med höga naturvärden. Genom åren har det lett till att flera skogar skyddats och att hundratals människor…

Rekordstora avverkningar i Sveriges skogar

Med undantag för efter stormen Gudrun 2005 har det aldrig avverkats så mycket skog i Sverige som i fjol. Sammanlagt avverkades knappt 97 miljoner skogskubikmeter, vilket är en ökning med…

Skogsstyrelsen: Domstolsbeslut kräver ökad hänsyn för djur och växter

Idag gick Skogsstyrelsen ut med att de vägledande domar både i Sverige och i EU kräver ökad hänsyn för vilda djur och växter. Naturföreningar är försiktigt positiva. Som exempel på…

Kraftig ökning av avverkningsanmälningar i ädellövskog

Enligt ny preliminär statistik från Skogsstyrelsen ökade intresset för att avverka skogar under 2021 jämfört med året innan. Ökningen var särskilt markant i ädellövskogar. Ökningen sett över all form av…

Dom: Staten ska ersätta skogsägare som vill avverka i tjäderspel

Domsluten gäller tre skogsägare som velat avverka skog med spelplats för tjäder, respektive förekomst av orkidén knärot. Skogsstyrelsen sa nej till avverkningen med hänvisning till artskyddsförordningen. Nu har markägarna fått…

Avverkning av 13 000 kvadratkilometer skog stoppad i USA

Biden-administrationen har stoppat planerna på att avverka över 13 000 kvadratkilometer skog där den nordliga underarten av fläckugglan lever. En art som minskat i årtionden och redan förlorat ungefär 70…

Stora klimatfördelar genom att minska skogsavverkningen

För att få en snabb effekt på klimatet är minskad skogsavverkning i produktiva skogar en bra metod. Det visar forskare från Umeå universitet och Mittuniversitetet i en ny studie. Skogsindustrins…

Finland diskuterar kalhyggesförbud

För två år sedan togs ett medborgainitiaitiv för att förbjuda kalhyggen i Finland. Eftersom de samlade in så många namnunderskrifter måste nu riksdagens jord- och skogsbruksutskott ta ställning till frågan….

Avverkning stoppad – hotade flodpärlmusslor

Skyddszon intill bäck krävs för att undvika vite. De starkt hotade och fridlysta flodpärlmusslorna kan bli över 200 år gamla och lever i rinnande vatten där de hjälper till att…

Historiskt stora protester i kamp för att skydda gamla skogar i Kanada

Just nu pågår en stor kamp om den gamla skogen vid Fairy Creek i Kanada där vissa träd är ungefär 2 000 år gamla. Protesterna har i dagarna passerat en…

Månsberget-skogen ett steg närmare att bli köpcentrum

M, C, L, KD och SD i stadsbyggnadsnämnden i Karlstad har röstat igenom ett nytt köpcentrum i den populära Månsberget-skogen. Ett naturområde med höga naturvärden. Trots protester från naturföreningar och…

Blandskogar minskar risken för barkborreangrepp

En ny studie från Bialowieza-skogen i Polen visar att utbrott av granbarkborre framför allt skedde i områden helt dominerade av gran. I områden med blandade träd i olika åldrar var…

Dom: Mindre hackspett-häckning stoppar avverkning

Mark- och miljööverdomstolen har gett Naturskyddsföreningen i Göteborg rätt – det är förbjudet att avverka skog som riskerar att skada eller förstöra livsmiljön för mindre hackspett. LÄS ÄVEN: • Så hör och…

Pin It on Pinterest