Fler artiklar om: återställa

Professor i biologisk mångfald: Sverige håller på att halka efter ordentligt

Det omtalade EU-förslaget om att återställa naturen hyllades av naturorganisationer när det kom. Men S, C, M, KD och SD röstade ner förslaget. Sedan dess har Sverige fått internationell uppmärksamhet…

Efter Sveriges nej – Finland säger ja till EU:s naturvänliga förslag

I veckan röstade en svensk riksdagsmajoritet bestående av S, C, M, KD och SD igenom ett nej till EU:s förslag om att restaurera natur. Finlands regering har däremot meddelat att…

S, C, M, KD och SD röstade ner EU:s naturvänliga förslag

Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till partiernas agerande och menar att de gör det svårare för hela EU att arbeta för att lösa natur- och klimatkrisen. Omröstningen gällde om Sverige ska…

Stor klimatnytta med återskapade våtmarker

Att restaurera våtmarker ger inte bara stora fördelar för biologisk mångfald. Det minskar också klimatutsläppen kraftigt enligt nya beräkningar som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket. Enbart de åtgärder som gjordes…

WWF: S, M, SD, C och KD försöker stoppa EU:s naturlagstiftning

Tidigare i veckan gick WWF och Naturskyddsföreningen ut med en uppmaning till riksdagspartierna om att följa EU:s lagförslag om att restaurera natur. Nu har S, M, SD, C och KD…

Naturorganisationer: Följ EU:s förslag om att restaurera natur

Naturskyddsföreningen, WWF och över 160 andra organisationer har gått ut i en gemensam uppmaning till ansvariga politiker om att de bör ställa sig bakom EU:s nya lagförslag om att restaurera…

EU-förslag om att återställa naturen hyllas

EU-kommissionen har antagit vad de kallar ”banbrytande förslag om att återställa skadade ekosystem och få tillbaka naturen i hela Europa”. De två förslagen innebär bland annat kraftiga begränsningar för användning…

Vattenbufflar nya naturvårdsarbetare i svenskt naturreservat

Idag har två vattenbufflar släppts ut i en hage i Fysingens naturreservat i strax norr om Stockholm. Här kommer de beta både på land och i vatten för att gynna…

Introducerade växtätare kan återställa ekosystem

Växtätare som introduceras till nya områden brukar ses som främmande eller invasiva arter som ställer till problem. Ibland kan de dock ta en roll som tidigare utrotade arter haft och…

Stor restaurering av älven Ljungan för att gynna biologisk mångfald

Den nedre delen av älven Ljungan ska restaureras för fyra miljoner kronor. Projektet, som ska vara klart hösten 2017, är den största återställningen av Ljungan som genomförts nedanför Viforsens kraftverk…

Stort projekt ska återställa vattendrag åt fiskar och flodpärlmusslor

Ett stort arbete för att återställa vattendrag och därmed förbättra förutsättningarna för insekter, fiskar och ett renare vatten pågår i Bergs, Bräcke och Östersunds kommuner. Projektet kallas ”Triple lakes” och finansieras…

Världens största damm-sprängning återställer ekosystem

I veckan sprängdes dammen Glines Canyon Dam i USA för att släppa lös floden Elwha efter över 100 års elproduktion. Dammen är över 60 meter hög och sprängningen därmed den största ”flod-befrielsen”…

Pin It on Pinterest