Fler artiklar om: återinföra arter

Akut hotad ibis återintroduceras i Europa – har redan drabbats av illegal jakt

Eremitibisen är listad som akut hotad av IUCN och anses vara en av världens mest hotade fågelarter. Den utrotades i Europa på grund av jakt under 1600-talet, men nu pågår ett…

Svenska tjädrar gör succé i Tyskland

2012 och 2013 flyttades 60 svenska tjädrar till Brandenburg i Tyskland för att skapa förutsättningar för en ny population i de stora skogarna i området. I en ny studie kallas…

Lejon åter i Rwanda 15 år efter utrotningen

För 15 år sedan utrotades lejonen i Rwanda. I veckan återinfördes sju individer som ska bilda en ny population i landet. Det var efter folkmorden 1994 som lejon i stora…

Bisonoxen vandrar åter i västra USA

Ett 60 kvadratkilometer stort område i Illinois i USA har på 15 år förvandlats från majs- och sojaodlingar till en lämplig livsmiljö för en återinförd art – bisonoxen. Målet med…

För första gången på 200 år – vilda visenter i södra Karpaterna

Den 13 juni 2015 kommer visenten återintroducerades till friheten i södra Karpaterna i Rumänien, för första gången på 200 år. Visenterna utrotades i vilt tillstånd i Europa 1927, sedan dess…

Stat vill ta bort de sista akut hotade rödvargarna

I ett 28 år långt projekt har staten North Carolina försökt återintroducera den akut hotade rödvargen. Det finns idag bara mellan 75 och 100 rödvargar i frihet, men nu har…

Nordamerikas största landdäggdjur återintroduceras i Alaska

Efter att ha dött ut i Alaska i början på 1900-talet kommer nu en ny art bisonoxar återintroduceras i Alaska.  Projektet för att återinföra underarten Bison bison athabascae eller ”wood bison”…

Studie rekommenderar återintroducerad stortrapp i Sverige

Stortrappen är en rödlistad art vars utbredningsområde minskar. För att stortrappen säkert ska överleva behöver den nya områden. Ett sådant skulle kunna vara södra Sverige, enligt en ny studie från…

Lodjur kan återintroduceras i Storbritannien för att rädda landsbygden

Stiftelsen Lynx UK Trust vill återinföra lodjur i Storbritannien, 1300 år efter att de utrotats av människan.  Just nu samlar Lynx UK Trust in röster från allmänheten om hur en…

Studie om att återinföra stortrapp i Sverige

Stortrappen anses vara världens tyngsta flygande fågel med en vikt på upp till 17 kilo och ett vingspann på nästan 250 centimeter. Arten utrotades i Sverige för 150 år sedan…

Pin It on Pinterest