Fler artiklar om: artskyddsförordningen

Nya regler för fridlysta fåglar och skogsbruk

Den 1 oktober trädde nya regler i kraft för hur fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har gjort en gemensam tolkning av ändringarna. Birdlife Sverige ser bra saker…

Sveriges skogsbruk anmäls till EU

Naturskyddsföreningen har anmält Sverige till EU-kommissionen. Anledningen är de ”omfattande brister i den svenska lagstiftningen när det gäller artskyddet och arters livsmiljöer i skogen”. Förhoppningen är att EU-kommissionen ska sätta…

M, C, KD och SD vill försvaga artskyddet

Det finns nu en riksdagsmajoritet för att försvaga artskyddet och att kraftigt minska den svenska vargstammen. Moderaterna uttrycker det som att ”hotet från artskyddet ska avvärjas”. Det är Moderaterna, Centerpartiet,…

Birdlife Sverige: Skogsindustrin vilseleder om artskyddet

Miljöminister Annika Strandhäll (S) säger till SVT att regeringen ska genomföra en snabb förändring av artskyddsförordningen för att inte skogsägare ska behöva ta hänsyn till fåglar vid avverkning. Birdlife Sverige…

Skogsstyrelsen begär kraftigt ökad budget till naturhänsyn

De senaste åren har flera domslut visat att skogsägare behöver ta större hänsyn till skogslevande arter enligt artskyddsförordningen och att de har rätt till ersättning när de inte får avverka…

Skogsstyrelsen: Domstolsbeslut kräver ökad hänsyn för djur och växter

Idag gick Skogsstyrelsen ut med att de vägledande domar både i Sverige och i EU kräver ökad hänsyn för vilda djur och växter. Naturföreningar är försiktigt positiva. Som exempel på…

Dom: Staten ska ersätta skogsägare som vill avverka i tjäderspel

Domsluten gäller tre skogsägare som velat avverka skog med spelplats för tjäder, respektive förekomst av orkidén knärot. Skogsstyrelsen sa nej till avverkningen med hänvisning till artskyddsförordningen. Nu har markägarna fått…

Dom: Tillfälligt avverkningsstopp på grund av talltita, järpe, duvhök och knärot

Mark- och miljödomstolen har beslutat om tillfälligt avverkningsstopp i en avverkningsanmäld skog vid Hackenäs i Västerviks kommun. Detta efter att Oskarshamnsbygdens fågelklubb och Tjust Fågelklubb överklagat Skogsstyrelsens beslut om avverkning. I…

Dom: Mindre hackspett-häckning stoppar avverkning

Mark- och miljööverdomstolen har gett Naturskyddsföreningen i Göteborg rätt – det är förbjudet att avverka skog som riskerar att skada eller förstöra livsmiljön för mindre hackspett. LÄS ÄVEN: • Så hör och…

Utredning föreslår stärkt artskydd och förbud mot äggsamlingar

”Bra, men inte tillräckligt”. Ungefär så kan miljörörelsens reaktioner sammanfattas för den utredningen om översyn av artskyddsförordningen som nu lämnats till miljödepartementet. Den över 1700 sidor långa utredningen konstaterar krasst…

EU-dom ger ökat skydd för svenska arter

EU-domstolen ger Sverige bakläxa och menar att vi måste ta mycket större hänsyn till djur och växter än vad som är fallet i dagsläget. Domslutet förväntas leda till konsekvenser för…

Ny dom: Skogsbruk måste visa hänsyn till lavskrikor

BirLife Sverige är positiv till den senaste domen kopplad till lavskrikor. LRF är inte lika nöjda. Mark- och miljööverdomstolen anser i sin dom att lavskrikor ska skyddas, men att det…

Skog med hotade fladdermöss avverkad – markägare friad

Markägaren polisanmäldes sedan hen kalavverkat sin skog i Minnesberg i Trelleborg. Den lilla skogen var väldokumenterad för sina höga naturvärden och boplats åt sju fridlysta fladdermusarter. Åklagaren la dock ner…

Kritik mot dom som tillåter avverkning i lavskrikornas skog

Lavskrikans skogar får avverkas, enligt Mark- och miljödomstolen som ger markägare rätt att avverka skog där lavskrikor finns. Markägarna som har drivit de så kallade ”lavskrikemålen” har backats upp av…

Turistanläggningen Örndalen stoppas igen – tar inte tillräcklig hänsyn till kungsörnar

2015 fick jätteprojektet Örndalen avslag på sina byggplaner i Härjedalen i högsta instans. Nu säger de  sig ha gjort stora förändringar i planen för att minska påverkan på djurlivet, men…

Pin It on Pinterest