Fler artiklar om: arktis

Dramatiska förändringar för pollinatörer och växter i Finland

Temperaturen i Arktis ökar snabbare än på övriga delar av jordklotet och det påverkar pollinatörer. En ny studie från Finland visar att det kan få katastrofala följder för växtligheten. Leana…

Isförlusten i Arktis påverkar stora delar av jordklotet

När isen smälter från Arktis påverkar det inte bara närmiljön. Det får även kraftiga effekter långt söderut på jordklotet. En ny studie, publicerad i Nature Communications, visar hur väderfenomenet El…

Svenska bankers investering i oljeborrning i Arktis ökar kraftigt

En ny granskning visar att svenska storbanker finansierat bolag som letar nya olje- och gasfyndigheter i Arktis med hela 43 miljarder kronor på två år. En kraftig ökning jämfört med…

Ännu ett oljebolag lämnar Alaska efter protester från urfolk och miljörörelsen

Oljebolag vill borra efter olja i USA:s största naturreservat, men lokalbefolkningens och miljörörelsens protester har resulterat i att hittills två bolag gett upp och lämnat området. Biden-administrationen har förvisso lovat…

Sibiriens tundra på väg att försvinna – ambitiösa klimatmål krävs

Den globala uppvärmningen gör att ny växtlighet etablerar sig på tundra och kalfjäll. Det innebär i sin tur att många arter pressas norrut, tills det inte längre finns någon lämplig…

Unikt område fullt av liv upptäckt under Arktis

Under en expedition under Arktis har forskare upptäckt vad de kallar en ”massiv trädgård av svampdjur” och en ”hotspot av liv”. Expeditionen utforskade undervattensbergskedjor i centrala arktiska oceanen. På en…

Narvalar hotas av ökat buller i Arktis

Det blir allt mer oväsen i Arktis i takt med att istäcket minskar och fler båtar kör i området. En ny studie visar att det påverkar narvalar på långt håll…

Kraftig ökning av borrning efter fossila bränslen i Arktis

En ny rapport visar att fossil- och bankindustrin kommer utöka sin exploatering av Arktis kraftigt de närmaste fem åren. I våras fastslog Internationella Energirådet att inga nya olje- eller gasfält…

120 havsexperter: Akut behov av åtgärder

Över 120 forskare och experter från 30 europeiska institutioner har publicerat en ny rapport om hur haven påverkas av klimatförändringarna. De fann att allt fler allvarliga effekter ses världen över…

Arktiska fåglar är känsliga mot temperaturökningar

Arktis värms i dagsläget ungefär två gånger så snabbt som resten av världen. Det kan slå hårt mot de fåglar som anpassat sig till ett liv i kyla enligt en…

Snabb uppvärmning slår hårt mot Arktis arter

Det ser mörkt ut för den biologiska mångfalden i Arktis, där norra Sverige ingår. Det framgår av en ny stor rapport från Arktiska rådet. 80 procent av områdets vadarfåglar beräknas…

Narvalars tänder avslöjar detaljer i deras 50-åriga liv

Narvalens tand ger ledtrådar om varje år valen levt, ungefär som årsringarna i ett träd. Forskarna har kunnat se detaljer i valarnas matvanor under enskilda år och hur hoten från…

Bara 7 % av svenskt covidstöd till grön återhämtning

En ny undersökning från WWF går igenom hur åtta arktiska länder använder stödpaketen för covid-pandemin. De kommer fram till att stöden överlag kommer ha en negativ påverkan på miljö och…

Nya licenser för oljeborrning i Norge – flest till svenska Lundin

När Norge öppnar upp 61 platser för oljeborrning var det svenska oljebolaget Lundin Energy (tidigare Petroleum) som la beslag på flest, rapporterar Reuters. 30 oljebolag delade på de 61 platserna…

Rättegången som kan stoppa norsk oljeborrning i Arktis

Idag 4 november inleds rättegången i Högsta Domstolen i Norge som ska avgöra om det är ett brott mot landets grundlag att söka efter olja i Arktis. Mycket står på…

Pin It on Pinterest