Fler artiklar om: ålgräs

Framgångsrik storskalig återplantering av ålgräsängar

Ålgräsängar är väldigt viktiga både för livet i haven och för att hantera klimatkrisen. Nu har en ny metod för att återskapa dem visat sig framgångsrik. Anledningen till att det…

Lovande plantering av ålgräs

Ålgräsängarna har minskat med upp till 80 procent på Västkusten. I våras inleddes ett nytt projekt där grov sand hälldes ut på botten följt av plantering av ålgräs. Nu visar…

Hårt utsatta ålgräsängar ”hot-spots” för kol- och kväveinlagring

En ny studie har kommit fram till att förlorade ålgräsängar orsakar frisättning av stora mängder kol och kväve, som bidrar till ökande klimatförändringar och övergödning. Dessutom slår det hårt mot…

Ny metod för att plantera ålgräsängar testas på västkusten

”Havets barnkammare” har minskat med upp till 80 procent på Västkusten. Nu har ett nytt projekt inletts där man provar att återplantera ålgräs i grov sand som först hälls ut…

”Katastrofal” förlust av sjögräsängar

Enligt en ny studie från Storbritannien har landet förlorat ungefär 90 procent av de ålgräsängar som tidigare fanns längs kusten. Ålgräsängar är väldigt viktiga som barnkammare och livsmiljöer och fiskar…

Ny stor satsning på naturvårdsinsatser i Östersjön

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och det har länge konstaterats att det ”mår dåligt”. För att förbättra situationen startar nu WWF ett stort projekt med naturvårdsinsatser tillsammans…

Genombrott för att återskapa viktiga ålgräsängar

Efter två års arbete har ålgräsodlingar på havsbotten börjat ge resultat. Projektet, som är en kompensation för en ny hamnterminal, beskrivs som ett genombrott för metoden att plantera ålgräs. Ålgräsängar…

I sommar anläggs en rekordstor äng i Sverige – under vatten

Det är ett omfattande arbete som kommer ske på västkusten i sommar – 64 000 plantor ska placeras ut för hand av dykare. Målet är att återskapa ålgräsängar som gynnar många…

Ålgräs planteras ut för att rädda Skånes stränder

Skånes stränder håller på att erodera bort. Nu ska ett nytt projekt plantera ut ålgräs i vattnet för att binda fast sediment, men ålgräsängar är även viktiga barnkammare för många…

Torsk, blåmussla och tång drabbas hårt av klimatförändringar i Östersjön

Viktiga arter kommer att försvinna från stora områden. Det är slutsatsen i en ny rapport om klimatförändringar i Östersjön, som beställts av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Rapporten ”Möjliga klimatrefugier i Östersjön baserat…

Sjögräsängar avgörande för fiske – ökad hänsyn krävs

Sjögräsängar är väldigt viktiga ”barnkammare” för fiskar. Nu visar en ny global studie från bland annat Stockholms universitet att de också är viktiga fiskeområden för människor världen över och att de…

Ny studie visar hur vattenväxter bidrar till bättre vattenkvalitet

Undervattensväxter så som tång och nate bidrar till ett klarare, mer badvänligare vatten med bättre sikt och skyddar även mot övergödning. De kan därmed förbättra sin egen livsmiljö. Det visar…

De viktiga undervattensväxterna och hur de skadas av bryggor och båtar

Havets ängar av undervattenväxter är viktiga för havens ekosystem och de lagrar dessutom stora mängder kol och kväve. Längs Sveriges kuster minskar de dock i utbredning. Framför allt på grund…

100 forskare: Sjögräsängar måste skyddas i hela världen

– Förlusten av sjögräs riskerar försörjningsmöjligheterna för hundratals miljoner människor och utsätter många människor för ökad fattigdom, skriver över 100 forskare från 28 länder. Sjögräsängar är stora skogar av alger under vatten. De…

”Havets barnkammare” har minskat med upp till 80 procent på Västkusten

Ängarna med ålgräs på havsbotten brukar kallas för ”havets barnkammare” eftersom det är viktiga miljöer för många fiskar och alger. I en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i…

Pin It on Pinterest