Fler artiklar om: ädellöv

Allt bättre koll på Sveriges ekoxar

Det har släppts en ny rapport om hur det går för ekoxen i Sverige, baserad på ett ”ekoxeupprop”. Det var under 2020 som Länsstyrelsen Östergötland bad allmänheten rapportera in fynd…

40 år sedan mellanspetten dog ut i Sverige

I början av 1900-talet var mellanspetten spridd på lämpliga platser i södra Sverige – från Skåne upp till Mälardalen. 1982 konstaterades den vara utdöd i landet. Varför dog den ut…

Allt fler skogsplanteringar – ökat intresse för ädellövskog 2018

Det anlades ovanligt mycket ädellövskog under 2018 med bidrag från Skogsstyrelsen. Dessa skogar anses ha hög biologisk mångfald och klarar dessutom stormar bättre.  Med ädellövskog menas enligt Skogsstyrelsens definition skogar där…

Pin It on Pinterest