Bok: Världens viktigaste trädgård är full av liv

De senaste åren har det trevligt nog släppts många böcker om att sköta sin trädgård för den biologiska mångfalden. Den senaste är Mariette Glodecks och Jonathan Stenvalls ”Världens viktigaste trädgård”….

Elfenbensnäbb inte utrotad trots allt?

Den stora hackspetten elfenbensnäbb har inte setts sedan 1944 och anses officiellt vara utdöd. Genom åren har expeditioner i lämpliga områden påstått sig ha sett eller hört fågeln. Nu har…

Intensivt jordbruk och uppvärmningen har halverat antalet insekter

En ny studie, publicerad i Nature, visar att global uppvärmning tillsammans med intensivt jordbruk har kraftigt minskat både antalet insekter och artrikedomen av insekter. Flera studier har visat att förlusten…

Höga naturvärden i naturreservat som tillåter kalhyggesbruk

Det tätortsnära naturreservatet Hågadalen-Nåsten utanför Uppsala tillhör de reservat där kalhyggesbruk är tillåtet. Nu visar en ny inventering att området innehåller höga naturvärden. I Hågadalens-Nåstens skötselplaner framgår att ”normala skogsbruksmetoder”,…

Miljonsatsning på naturbete och slåtterängar

Naturvårdsverket ger elva länsstyrelser sammanlagt cirka fyra miljoner kronor till 14 projekt för att restaurera naturbetesmarker och slåtterängar. Målet är att samarbetsprojekten, som involverar allt från kommuner och fastighetsägare till…

De elva kandidaterna till Sveriges nationalfjäril

Nu har omröstningen för att utse Sveriges nationalfjäril startats. Elva kandidater (se nedan) har valts ut och det är allmänheten som avgör vinnaren. Omröstningen pågår fram till den 20 juni…

Ostronört närmar sig utrotning i Sverige

Den strandlevande växten ostronört håller på att dö ut i Sverige. Anledningen är det allt varmare klimatet. Enligt Svenska Botaniska Föreningen kan arten bli den första som dör ut i…

Regeringens budgetförslag ett hårt slag mot miljön

I den senaste IPCC-rapporten slog forskare fast att det behövs skyddas mer natur och Klimatpolitiska rådet kom nyligen fram till att omställningen går för långsamt i Sverige. I den nya…

Rekordstor dammrivning överträffade förväntningar för naturen

De stora vattenkraftverksdammarna orsakar stora ingrepp i naturen och förstör för många vattenlevande djur och växter. När dammar rivs går dock återhämtningen oväntat fort. De höga betongmurarna vid dammarna hindrar…

Fracking skadar dricksvatten och nyfödda

Skiffergas, som oftast består av ren metangas, blir en allt mer efterfrågat energislag i världen. Nya studier visar att det finns tydliga negativa effekter för både miljön och folkhälsan. I…

Gråhägrar ärver nästan 300 000 kronor

Ett av Stockholmsområdets mest givna utflyktsmål för fågelskådare på vintern har fått en oväntad, stor gåva. Solnabon Ingrid var delaktiga i de stora protesterarna som till slut räddade Råstasjön i…

Turturduva

Maltas jakt på turturduva stoppas – i sista stund

Jakten på den hotade turturduvan var tänkt att börja på söndag på Malta. Men nu har en domstol stoppat jakten tack vare Birdlife Maltas kamp. Åtminstone tillfälligt. Antalet turturduvor i…

koala

Nedfryst sperma föreslås för att rädda koalor

Det kommer allt fler larmrapporter från Australien om hur det går för landets koalor. Vissa tror till och med att arten är på väg att utrotas. Nu föreslår forskare att…

Vegandiet mest hälsosam för hunden och miljön

En stor studie som jämfört hundars diet kom fram till att det finns överväldigande bevis för att vegandiet är det hälsosammaste och minst farliga alternativet för hundar. Studien, som publicerats…

Bok om vår allt tystare jord

Man kan tycka att det är kaxigt att släppa en bok 60 år efter Rachel Carsons klassiker ”Tyst vår” med ett liknande namn. Men Dave Goulsons ”Tyst jord” är ett…

Pin It on Pinterest