”Mordplats Gräsmatta” – ny kampanj mot artdöden

Under kampanjnamnet ”Mordplats Gräsmatta” lanserar ungdomsorganisationen Fältbiologerna en protest mot artdöden. De ser gräsmattor som en symbol för större problem och kommer bland annat att genomföra ockupationer av dessa symboler…

Ökat intresse för effektiva rovdjursstängsel

Sedan den 1 mars får djurägare heltäckande ekonomiskt bidrag för att sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Svenska Rovdjursföreningen, som ideellt hjälper fårägare att sätta upp stängsel, vittnar om ett ökat intresse….

Uppmaning från Karlstad: Låt Sveriges städer blomma

Ett nytt initiativ – Låt hela Karlstad blomma – uppmanar boende i staden att ”bi-dra” till att gynna pollinatörer. Men initiativtagarna hoppas även inspirera andra städer att ta efter. Det är Klimatklubben…

Regeringen vill lägga ned Bromma flygplats

Idag meddelade regeringen att man vill lägga ned Bromma flygplats så snart som möjligt. Istället ska Arlanda byggas ut, något WWF visat är onödigt. Det ska tillsättas en utredning som…

Samebyn: Sveaskogs avverkningar en total katastrof

Återigen får Sveaskog hård kritik för sin bristande hänsyn i renbetesområden. Tidigare har samebyarna Luokta-Mávas och Maskaure vittnat om att det statliga bolaget avverkar skogar som är nödvändiga för renar…

Livesänd fiskvandring behöver tittarnas hjälp

Samtidigt som SVT drar igång sin satsning på att livesända älgvandringen startar WWF en två veckor lång sändning från gäddvandringen. Live från Stockholms skärgård kan tittarna se gäddor och andra…

Vanliga bekämpningsmedel förbjuds i trädgårdar och parker

Regeringen har fattat beslut om ett förbud mot användning av vanliga bekämpningsmedel i bland annat trädgårdar, skolgårdar, lekplatser och parker. Ett besked som tas emot av glädje av Naturskyddsföreningen. – Det…

Så hjälper du den hotade tornseglaren med bostad

Tornseglarna har minskat med över 50 procent sedan 1996. Det positiva är att vi vet vad en av huvudanledningarna är: bostadsbrist. Vi kan dock hjälpa dem, till exempel genom att…

Svag uppgång för Finlands skogsrenar

Den i Finland återintroducerade underarten till renen har haft några år med minskande antal, men nu har trenden vänt. På två år har skogsrenarna blivit ungefär 500 fler. Nu lever…

Stenrev återskapas i Öresund för att gynna biologisk mångfald

I flera årtionden har Öresund tömts på stenar som använts i byggprojekt. Det har drabbat många arter eftersom stenreven är viktiga både för vegetation och djurlivet under vattnet. Nu ska…

Stipendium till insatser för hotade fjärilar

Entomologiska föreningen i Stockholm delar varje år ut Gustafssons stipendium till skydd för storfjärilsbiotoper. Nu har 2020 års stipendiat utsetts: Jan Olov Björklund – ett av de mest välkända namnen inom…

Oro för att EU kommer urvattna vad som anses ”grönt”

Den 21 april ska EU publicera en första del om den så kallade taxonomin som avgör vilka verksamheter som klassas som grönt och hållbart. Det pågår en hård kamp mellan…

Ny app visar livsmedels påverkan på planeten

Coop har tagit fram en ny app som genom att scanna streckkoden på varor visar varans hållbarhetsavtryck utifrån bland annat biologisk mångfald, klimat, bekämpningsmedel och vattenanvändning. Nu vid lanseringen ingår…

60 miljoner till minkfarmer i vårändringsbudgeten

Delar av regeringens vårändringsbudget får beröm av naturorganisationerna, men framför allt är de kritiska till att så lite satsas på grön omställning. WWF tycker bönderna får för lite pengar, Naturskyddsföreningen…

Markägare allt mer positiva till att etablera naturreservat

Markägare som inrättat naturreservat på sina marker är allt mer positiva till åtgärden. Enligt en ny undersökning från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen är mer än tre av fem helt eller delvis…

Pin It on Pinterest