Koalor behöver vattenstationer för att klara klimatförändringarna

Koalor anses väldigt känsliga för effekterna av klimatkrisen. I en ny studie från University of Sydney kommer forskare fram till att koalor kan ges en bättre chans att överleva om…

Skolelever har hjälpt forskare känna igen nyckelpigor

Under namnet Nyckelpigeförsöket tog skolelever och andra intresserade över 5 000 bilder på 30 arter nyckelpigor sommaren 2018. Med deras hjälp har forskare kunnat träna en app att känna igen…

Investerare: Fiskodlingsindustrin kan sänkas av klimatkris och överfiske

Fiskodlingsindustrin växer kraftigt. Nu har en stor investerare skrivit en rapport om att branschen, som värderas till 230 miljarder dollar, riskerar att ”sänkas” av klimatkrisen, överfiske och överanvändning av antibiotika….

Brasilien avverkar Amazonas allt snabbare

Satellitdata visar att avverkningen av Amazonas går allt snabbare under Brasiliens president Bolsonaro. Det har inte avverkats så här mycket träd i Amazonas på tio år och takten ökar när…

Hög vattennivå och stormar drabbar hotad vadare

Stormvindar och hög havsnivå har förstört häckningen för den akut hotade underarten sydlig kärrsnäppa i Bottenviken. De senaste tio åren har de drabbats vid flera tillfällen. Den hårda sydliga vinden…

Kraftig ökning av koldioxid i atmosfären

Bara vid ett enda tillfälle tidigare har ökningen av koldioxidhalten i atmosfären varit större än det senaste året. Det var 2016. Så sent som på 1990-talet var ökningstakten ungefär hälften…

Allvarlig situation för fyra fåglar som kräver naturskogar

Det återstår bara en spillra av populationerna av tallbit och lappmes utanför de fjällnära skogarna. Enligt en undersökning av Svensk Fågeltaxering kan arterna snart vara utrotade nedanför fjällskogarna. Även för…

Inför Östersjömöte: Sverige vill stoppa allt torskfiske till 2021

I veckan träffas representanter från alla Östersjöländer och EU-kommissionen för att diskutera den allvarliga situationen som råder för torsken i Östersjön. Sveriges regering meddelar inför mötet att de vill se…

Följ sillgrisslor live – hjälp forskare

Forskarna i havsfågelprojektet Baltic Sea Bird har med stöd av Världsnaturfonden WWF satt upp livewebbkameror som filmar sillgrisslorna på Stora Karlsö utanför Gotland. Forskarna vill gärna ha allmänhetens hjälp med att rapportera…

Stockholm överklagar dom för att avverka ekmiljö med höga naturvärden

Stockholms stad vill bygga fyra kontorshus på 6-7 våningar i Kristineberg. Men för att få plats med dem måste nio gamla ekar i ett viktigt kärnområde avverkas. Mark- och miljööverdomstolen…

Kampanj ska få folk att uppskatta nattfjärilar

Tre fjärdedelar av Storbritanniens befolkning associerar nattfjärilar med något negativt. En av tre tror att de är ohyra. Nu lanseras en kampanj för att förbättra deras rykte. Många verkar dra…

Finsk kungsörn äldst i Europa

En finsk kungsörn som konstaterats vara 34 år gammal är den hittills äldsta kungsörn som är känd i Europa. Örnen ringmärktes som enda bounge 1984 i Kajanaland i Finland och…

Oljeskadade fåglar hittade på Gotland – stort mörkertal

Ett tiotal oljeskadade fåglar har i veckan hittats på Gotland, rapporterat P4 Gotland. Enligt BirdLife Sverige är mörkertalet stort och ett oljeutsläpp i känsliga områden kan döda hundratusentals fåglar. •…

Vindkraftverk dödar över 1 000 miljarder insekter i Tyskland

Vindkraftverk dödar så pass mycket insekter att deras effekt försämras kraftigt av alla kryp som fastnar på rotorbladen. Nu har en studie räknat ut att det troligtvis är ungefär 1…

Fem kvadratmil gammal skog skyddas efter över 40 års kamp

Kampen har pågått sedan 1970-talet, men nu är det avgjort. Jelka-Rimakåbbå blir skyddat som naturreservat och därmed blir hela fem kvadratmil med gammal skog och mängder av rödlistade arter fredade….

Pin It on Pinterest