Film bevisar att rockor kan alstra höga ljud

Att benfiskar kan framkalla ljud var sedan tidigare känt, men nu har forskare även visat att broskfiskar medvetet kan alstra ljud (se film i slutet av artikeln). Teamet av forskare…

Världens hotade arter kräver riktade insatser

De viktigaste åtgärderna för att rädda världens arter är att skydda och återskapa ekosystem, men enligt en ny studie räcker inte det. Mer än varannan art kräver dessutom anpassade åtgärder…

Utbredd torka i världen – bränder hotar berömda nationalparker

Stora delar av världen drabbas just nu av extrem torka, värmeböljor och skogsbränder. På flera håll hotas även kända nationalparker. Det pågår just nu svår torka på många håll i…

Nuvarande utbrottet av fågelinfluensa största i modern tid

Det fortsätter komma in rapporter om misstänkt fågelinfluensa både på västkusten och i Östersjön. Det rör sig om ett stort utbrott, som kommer drabba många fågelarter hårt. Det pågående utbrottet…

Artutrotningen leder till allt mer likartade fåglar

I en ny studie har forskare undersökt vilka fågelarter som hotas av utrotning. De fann att unika fåglar, med specifika karaktärsdrag var klart överrepresenterade. I framtiden kommer troligen därför världens…

Ottenby – lyckat exempel som tål massturism

Att få fler att stanna hemma i Sverige på semestern är en snabb och effektiv metod att minska utsläppen från svenska folket och att få ut fler i naturen nämns…

Mer än var fjärde undersökt art är utrotningshotad

Internationella naturvårdsunionen (IUCN) har uppdaterat sin rödlista över hotade arter. Nu har 147 517 arter bedömts utifrån en lång rad kriterier. Av dessa är hela 41 459 eller 28 procent…

Naturvårdsverket: Överturism kan bli en utmaning

På många håll i världen är överturism ett reellt problem. Det kommer så mycket turister på kort tid till samma plats att det får ”negativ påverkan på såväl lokalbefolkningens livskvalitet…

KRÖNIKA: Överturism och kunder i naturen

Krönika: Turism är för många en viktig inkomstkälla och för andra förknippat med fantastiska upplevelser. Men hur ska allt större besöksströmmar hanteras? Även om turismen fick en kraftig nedgång under…

Skogar fortsätter lagra mer kol i tusentals år

En ny studie från USA har kommit fram till att skogar fortsätter att lagra mer och mer kol under tusentals år. Men när skogsmaskinerna rullar in försvinner kollagringen snabbt. Världens…

Även gnagare ägnar sig åt ”jordbruk”

Det är känt sedan länge att många andra djur ägnat sig åt boskapsskötsel och jordbruk långt innan mänskligheten kom på idén. Nu har forskare upptäckt att även gnagare hör till…

Dåligt häckningsår för pilgrimsfalken

Så mycket som 40 procent av den häckande populationen av pilgrimsfalkar kan ha försvunnit i år och klippor som haft falkhäckningar i tio-tolv år gapar nu tomma. Det visar tidiga…

Höga halter av miljögifter i uttrar

Många uttrar som hittats döda har visat sig ha höga halter av miljögiftet PFAS. Det framgår av en rapport som Naturhistoriska riksmuseet släpper i höst, men som P4 Jämtland tagit…

40 år efter utrotningen – noshörningar åter i Mozambique

Rewilding-projekt i Mozambique har återfört noshörningar till landskapet – 40 år efter att de utrotades i landet. Noshörningarna utrotades i Mozambique under inbördeskriget som slutade 1992. Men nu är de tillbaka….

Ideella krafter har inventerat alla skyddsvärda skogar i Orsa

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa har gjort ett stort arbete med att inventera alla skyddsvärda naturskogar över 30 hektar i hela kommunen. Det ideella arbetet vill de nu att berörda parter…

Pin It on Pinterest