Naturorganisationer lämnar EU-samarbete: Grönmålning och politisk påverkan

I veckan lämnade fem naturorganisationer EU:s expertgrupp för vad som ska klassas som ”gröna investeringar”. Både organisationer och forskare anser att EU-kommissionen ignorerar forskningsresultat och låter sig påverkas av kraftfull…

EU röstade igenom stopp för varor som bidrar till avskogning

Efter långa diskussioner, påverkanskampanjer från skogsindustrin och motarbetning från den svenska regeringen röstade EU-parlamentet i veckan igenom avskogningsförordningen. Det är en ny lag som för första gången stoppar handel med…

Trikiner funna hos björn och vildsvin – kan smitta människor

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har för första gången sedan 2016 funnit rundmaskar i gruppen trikiner hos björn i Sverige. Dessutom har två fynd gjorts hos vildsvin i år. Trikiner kan…

Utsläppen ökar – ”ingen är säker från katastrofer”

Om vi ska ha en möjlighet att nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet måste världens länder sjudubbla sina insatser för att minska utsläppen till år 2030. Istället går utvecklingen åt fel håll…

Forskare sågar EU:s skydd av hav och fiskar

För hårt fiske, alldeles för små områden som är skyddade på riktigt och dåligt undersökt situation – det är några av de punkter som över 200 forskare och naturvårdsarbetare tar upp…

Stora fördelar med att återskapa skogar vid vattendrag

En ny studie från Stanford university visar att det ger en lång rad ekosystemtjänster att återskapa skogar intill vattendrag. Inte minst i områden med intensivt jordbruk. I Sverige lämnar skogsbruket…

Buskar och träd som gynnar biologisk mångfald

Under hösten, när det fortfarande är varmt i jorden, är det en utmärkt tid att plantera buskar och träd. Det är dessutom en bra insats för att skapa en rikare…

Filosofin, historien och möjligheterna med naturens rättigheter

Med ”Naturlagen” ger sig Pella Larsdotter Thiel och Henrik Hallgren sig i kast med att gå på djupet med naturens rättigheter. Vi är alla beroende av naturen. Ändå överkonsumerar vi…

Fjäril anpassar sig snabbt till ett liv i norr

Svingelgräsfjärilen har expanderat norrut i takt med att klimatet blivit varmare. Ny forskning visar att det kan bero på att arten snabbt utvecklat en anpassning till de annorlunda dagslängderna i…

Så kommer det svenska vädret förändras med klimatet

Vi är bara i början av den kraftiga globala uppvärmningen som kommer ske på grund av människans utsläpp av växthusgaser. Sommaren 2022 slogs mängder av värmerekord runt om i världen…

Allvarliga tippningspunkter passeras vid 1,5 graders uppvärmning

Redan med dagens uppvärmning finns en risk att vi passerar några allvarliga tippningspunkter i jordens klimat. Om den globala medeltemperaturen ökar med mer än 1,5°C kommer ytterligare punkter passeras. En…

Greenpeace stoppar rysk fossilgas på väg till Sverige

Ett fartyg skulle idag återigen ha lämnat fossilgas från det ryska statliga oljebolaget Gazprom i Nynäshamn. Men aktivister från Greenpeace Norden hindrar fartyget och uppmanar regeringen att sätta stopp för…

Ännu ett oljebolag lämnar Alaska efter protester från urfolk och miljörörelsen

Oljebolag vill borra efter olja i USA:s största naturreservat, men lokalbefolkningens och miljörörelsens protester har resulterat i att hittills två bolag gett upp och lämnat området. Biden-administrationen har förvisso lovat…

Sammanfattning av valenkäter om partiernas miljöpolitik

Naturorganisationer och forskargrupper har publicerats en lång rad valenkäter och undersökningar det senaste halvåret som tillsammans ger en väldigt tydlig bild om vilka partier som har den sämsta och bästa…

Hundratals hotade arter påverkas negativt av skogsbruket

Nio arter har utrotats i Sverige på grund av skogsbruket. Sex av dem sedan 1950-talet. Sett till Sveriges län har hundratals skogslevande arter utrotats regionalt på grund av kalhyggesbruket. Det…

Pin It on Pinterest