Ytterligare 300 miljoner till skötsel av natur

Naturreservat. Foto: Erik Hansson

Ett budgetbeslutet i riksdagen innebär att Naturvårdsverket får ytterligare drygt en miljard kronor. Drygt 700 miljoner går till investeringar för att minska koldioxidutsläppen och resten till skötsel av natur.

I december tvingades Naturvårdsverket minska satsningarna på natur och klimat med 40 procent efter den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna lade fram och som röstades igenom i riksdagen. Sedan dess har vårändringsbudgeten skjutit till mer pengar till miljön och nu kommer ytterligare drygt en miljard kronor efter ett budgetbeslutet i riksdagen.

LÄS ÄVEN: • Krönika: IPBES-rapporten borde vara försäkring mot miljöbudgetslakt

– Det finns många angelägna behov bland annat inom klimat och biologisk mångfald för att nå Sveriges miljömål. Sveriges klimatlag och klimatpolitiska ramverk innebär ambitiösa åtaganden för minskade koldioxidutsläpp. Negativa trender med arter som hotas behöver vändas. Därför är det bra att regeringen förstärker miljöarbetet, säger generaldirektör Björn Risinger.

LÄS ÄVEN: • M och KDs budget innebär kraftiga nedskärningar i miljöbudgeten

Den dryga miljarden kommer fördelas enligt följande:
• 700 miljoner: Investeringar som ska minska koldioxidutsläppen i Sverige genom det så kallade Klimatklivet.
• 212 miljoner: Skötsel av natur. Exempelvis återskapa våtmarker, skötsel för att underlätta för arter att överleva, bättre tillgänglighet till skyddade områden samt upprustning av vandringsleder i fjällen.
• 100 miljoner: Ersättning till markägare för skydd av värdefull natur.
• 40 miljoner: Sanering och återställning av förorenade områden.

Källa: Naturvårdsverket