Ytterligare 1,5 miljarder liter vatten till konstsnö tas från Natura 2000-område

Företaget Skistar fick idag sin ansökan om att öka vattenuttaget ur Åreälven och Åresjön med över 1,5 miljarder liter vatten godkänd av miljödomstolen. Vattnet används till att producera konstsnö till skidanläggningen, men beslutet väcker oro från Trafikverket och Åreälvens fiskeråd.

– Det är förvånade att de får ta ut mera vatten. Skistar hade svaga argument för att utöka vattenuttaget. Jag tycker att man skulle ha skjutit på beslutet, tills man gjort en ordentlig undersökning vad det innebär för miljön, säger Ulf Göransson, ordförande i Åreälvens fiskeråd till SVT.

Även Trafikverket har uttryckt oro över att det kan bli fler ras på E14, men mark- och miljödomstolen anser att det utökade uttaget bara kommer ”bidra mer än marginellt” till negativa konsekvenser för ekologin i Åreälven och Åresjön. Området ingår i ett Natura 2000-område som bland annat innehåller värdefulla bestånd av öring och röding.

Skistar menar att mer vatten är nödvändigt för att de ska kunna erbjuda skidåkning ”av god kvalitet genom hela säsongen”. Åre ligger i ett område som SMHI bedömer kommer få ungefär 40 färre snödagar per år i slutet av århundradet om klimatförändringarna fortsätter i dagens takt.