WWF, Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen överklagar vargjakten

Varg i hägn. Foto: Cecilia Rudengren http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-cecilia-rudengren/

Varg i hägn. Foto: Cecilia Rudengren 

Nu har Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Rovdjursföreningen överklagat vinterns licensjakt som är planerad att starta 2 januari 2016. De menar att jakten helt enkelt är för stor utifrån det antal vargar som finns i Sverige.

Det är fem länsstyrelser som fattat beslut om jakt på sammanlagt sju revir med 46 vargar, vilket är den hittills största licensjakten på varg i Sverige. Enligt Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Rovdjursföreningen innebär det en jakt på 11-14 procent av det totala vargbeståndet.

– Jakten innebär ett så stort ingrepp att det inte är förenligt med kravet om gynnsam bevarandestatus, och överskrider den ”begränsade mängd” som kan komma ifråga enligt direktivets 16.1 e), som samtliga länsstyrelser hänvisat till som grund för sina beslut, skriver föreningarna.

De menar också att kammarrätten delar deras uppfattning om att licensjakten är för omfattande:
– Kammarrätten i Stockholm fann i en dom om 2013 års licensjakt att redan jakt efter 16 vargar var ”relativt omfattande” och att detta ”i kombination med det svaga stödet för att syftet skulle uppnås gör att beslutet vid en sådan restriktiv tolkning av undantagsmöjligheterna som måste göras, i vart fall inte kan anses vara proportionerligt”. Förvaltningsrätten i Stockholm kom fram till en liknande slutsats i målet om 2014 års licensjakt efter 30 vargar. Naturvårdsverket överklagade till kammarrätten, som lät avgörandet stå fast, skriver föreningarna.

Källa: Överklagandet hos Rovdjursföreningen