Rapport: Gruvdrift och olja hotar vart tredje världsnaturarv

Världsarvet Lapponia är ett av världsarven som Världsnaturfonden anser är hotade. Foto: Kristina Bäck

Världsarvet Laponia är ett av världsarven som Världsnaturfonden anser är hotade. Foto: Kristina Bäck

Enligt en rapport från WWF hotas 31 procent av världens naturarv av gruvdrift och utvinning av fossila bränslen, det gäller bland annat Stora barriärrevet i Australien och Afrikas äldsta nationalpark.

Världens naturarv anses vara globalt viktiga att skydda och unika på olika sätt för naturen och människan på jorden. Flera världsarv hyser utrotningshotade arter som bergsgorillor, snöleoparder och valar. Nu hotas var tredje världsnaturarv av exploatering genom gruvdrift och utvinning av fossila bränslen. Laponia nationalpark i SverigeVirunga nationalpark i  Konga-Kinshasa, nationalparken Lake Malawi, Tanzanias Selous reservat, Wood Buffalo nationalpark i Kanada och Danubedeltat i Rumänien är några av de som hotas.

Spovsnäppa. Foto: Erik Hansson

Spovsnäppa i det hotade världsarvet Danubedeltat. Läs vår guide till området här. Foto: Erik Hansson

I Afrika är mer än sex av tio världsnaturarv hotade, ofta indirekt genom närliggande utvinningsplatser och exploatering där transporter och infrastruktur kommer att störa stora områden.

De investeringsföretag som har medverkat i rapporten säger att de företag som är med i denna exploatering för olja och metaller bör vara medvetna om riskerna. Det gäller både den ekonomiska vinsten och företagens rykte, då risken finns att olika miljögrupper kommer att ha dem som måltavla i framtiden, vilket kan bli dyrt.

Tidigare i veckan drog sig Shell ur oljeborrning i Arktis, trots att det kostar dem miljarder. Utvinning av olja blir inte ekonomiskt lönsamt jämfört med den kritik som riktas från olika miljögrupper, exempelvis Greenpeace. Kritiken har fått allmänhetens uppmärksamhet på farorna med oljeutvinningen.

I onsdags varnades företag och investerare för att riskerna kan vara större än belöningen vad gäller exploateringen av nationella världsnaturarv. WWF har nu krävt att företag och regeringar ska skapa “no-go areas”, så att världsarven inte kan exploateras.

Källor: The Guardian och WWF:s rapport