Gå till innehållet

WWF: En av de viktigaste segrarna någonsin för bevarandet av Stora barriärrevet

Foto: Ciambue via Flickr https://www.flickr.com/photos/ciamabue/6106191035/. Licensed under CC BY 2.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heron_Island.jpg#/media/File:Heron_Island.jpg

Heron Island i Stora barriärrevet. Foto: Ciambue via Flickr

I början av 2014 godkände Australien att flera miljoner kubikmeter schaktmassor dumpades i Stora barriärrevet, men nu har nya lagar trätt i kraft där landet förbjuder dumpningen. Det är enligt Världsnaturfonden i Australien och Australian Marine Conservation Society en av de viktigaste segrarna någonsin för bevarandet av Stora barriärrevet. 

I över 100 år har det varit standard att dumpa muddermassor bland reven i haven, men nu är det slut på det.

– För alla i världen som bryr sig om revet är det här ett ögonblick att njuta av. Vi har stoppat upp till 46 miljoner kubikmeter muddermassor från att dumpas i revet de kommande åren. Det är tillräckligt för att fylla 4,6 miljoner truckar, säger chefen för WWF i Australien, Dermot O’Gorman.

46 miljoner kubikmeter motsvarar också över 76 Globen.

Det har sedan i juni varit förbjudet att dumpa muddermassor i Stora barriärrevets marina reservat, men de senaste åren har, enligt WWF, ungefär 80 procent av allt som dumpas skett precis utanför reservatet. Den nya lagen utökar skyddet till hela världsarvets område och ger dessutom starka restriktioner om var dumpandet får ske.

Än är dock långt ifrån faran över.
– Den senaste dumpningsplanen för kolhamnen Abbot Point kan godkännas när som helst, det utlovade förbudet mot omlastning har ännu inte verkställts, den nya lagen täcker inte muddermassor från mindre projekt som småbåtshamnar och varje år dumpas ungefär en miljon kubikmeter muddermassor i revet, säger Australian Marine Conservation Societys kampanjchef för reven, Imogen Zethoven.

Källor: WWF och ABC

Mer att läsa