Gå till innehållet

WWF: Det går bättre för tigern

Tiger. Foto: Bob Jagendorf via Wikimedia

Tiger. Foto: Bob Jagendorf via Wikimedia

Världsnaturfonden har nyligen gått igenom tigrarnas situation i världen i en ny rapport och över lag är det en positiv utveckling tack vare hårt arbete för den fortfarande starkt hotade arten.

Några av åtgärderna som Världsnaturfonden jobbar med är att försöka minska tjuvjakten genom att bland annat skydda och övervaka ett område med högt jakttryck och rensa det från fällor. Därefter gäller det att se till att det finns bytesdjur åt tigrarna och att bytesdjuren i sin tur har mat, genom exempelvis stödutfodring. För att kunna föda upp sina ungar behöver tigrar hitta stora byten som exempelvis hjortar.

– Totalt finns det indikationer på att tigerantalet har stigit i sju av 13 tigerlandskap, skriver Världsnaturfonden till sina tigerfaddrar.

I Khabarovsk i östra Sibirien har till exempel antalet tigrar ökat från nio till 17, i Nepal verkar populationen ha ökat med 65 procent till mellan 163 och 235 tigrar och i två thailändska nationalparker som 2005 saknade tigrar finns det nu flera individer som dessutom förökar sig. I Indien har dessutom nya tigerreservat bildats och fler korridorer som sammanbinder dem har skapats.

I Kina har WWF och Traffic använt sig av informationskampanjer i sociala medier för att försöka få folk att sluta använda och handla med delar från hotade djurarter. Det finns nu också planer på att återinföra tigrar i områden i Kazakstan, Kambodja, Vietnam och Kina.

Läs mer:
• Positiva nyheter om naturen.
Fler artiklar om tigrar.

Källa: WWF:s brev till tigerfaddrar och WWF:s senaste tigerrapport

Mer att läsa