Vitryssland ska restaurera över 1000 hektar våtmark

Spelande dubbelbeckasin. Foto: Marie Mattsson

Spelande dubbelbeckasin. Foto: Marie Mattsson

Ett massivt restaureringsprojekt i ledning av APB BirdLife i Vitryssland, nationalparksmyndigheten och Frankfurt Zoological Society (FZS) pågår just nu i Białowieża Forest nationalpark för att återställa ovärderligt habitat för rovfåglar, ugglor och hackspettar.

Det var för sextio år sedan som ett kärr på 7000 hektar dränerades i nationalparken Białowieża Forest. Nationalparken ligger på gränsen mellan Polen och Vitryssland och beskrivs som en av Europas sista urskogar och en rest av den massiva skogar som tidigare täckte större delen av kontinenten. I habitatet som är ett Natura 2000-område, ett Important Bird and Biodiversity Area (IBA) och ett Unesco världsarv lever 250 olika fågelarter, däribland större skrikörn, vattensångare och dubbelbeckasin.

LÄS ÄVEN: • Våtmarker kan spara miljardbelopp vid översvämningar

I förra veckan startade arbetet med att återställa 1163 hektar av nationalparken, ett av de största rehabiliteringsprojekten av kärrmark i Europa. Målet är att bygga 112 naturliga dammar innan årets slut. Projektets gynnsamma effekter kommer dock att märkas av på en större yta än dessa drygt tusen hektar då dammarna kommer göra att vattennivån stiger vilket kommer gynna naturen i både Polen och Vitryssland.

Denna typ av torvmark som kallas kärr är extra värdefulla eftersom de kan lagra dubbelt så mycket koldioxid som skog på en tiondel av ytan. Den fungerar även som skydd mot översvämningar samt som förråd av rent vatten.

Vitryssland har återfuktat över 50 000 hektar nedbruten torvmark det senaste årtiondet och ligger därmed i framkant i Europa. APB BirdLife i landet spelar en nyckelroll i hela processen genom att antingen vara en partner eller en drivande organisation i många av projekten. De första effekterna av det senaste restaureringsprojektet kommer att bli synligt om 2-3 år, men det kommer ta minst 30 år för ekosystemet att helt återställas.

Källa: birdlife