Vindkraftsparker hotar värdefull natur i Dalarna

Bränd tallhögstubbe i den variationsrika skogen vid Grästjärnarna i Ore Skogsrike. Foto: Bengt Oldhammer.

Över 200 vindkraftverk planeras i Ore Skogsrike och i Orsa Finnmark i Dalarna. Ore Skogsrike hyser ett av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap. Även flera kända naturreservat berörs av vindkraftsutbyggnaden.  Naturskyddsföreningen Dalarna begärde ett moratorium (dröjsmål) för vindkraftsutbyggnad i Dalarna – men begäran har lagts ner.

Det tyska vindkraftsbolaget WPD Scandinavia får bygga två stora vindkraftsparker på Lannaberget och Broboberget i Ore Skogsrike. Detta trots att skogarna i Ore Skogsrike har dokumenterat höga naturvärden och vindkraftverken placeras intill nyckelbiotoper. Naturskyddsföreningen Rättvik och föreningen Skydda Skogen överklagade beslutet, men den 26 november 2020 fick WPD tillståndet. Även detta beslut överklagades av båda föreningarna. I Rättviks Natur 2019 finns en utförlig beskrivning om bakgrunden till Naturskyddsföreningens överklagande till Mark- och miljödomstolen. Naturskyddsföreningen Dalarna begärde den 15 december 2020 ett moratorium för vindkraften i Dalarna, men i ett beslut i januari 2021 meddelade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen att den av juridiska skäl inte kan besluta om ett moratorium.

Stör i naturreservat
Jan Hedman från Ljusdals Naturskyddsförening har varit mycket i området. Han kommenterar:

– En stor exploatering av vindkraft är planerad i Ore Skogsrike och även i södra delen av Orsa Finnmark. Flera kända naturreservat berörs: Koppången, Trollmosseskogen, Gåsberget, Barkbergsknopparna och Sundsjöbergets naturreservat. 280 meter höga vindkraftstorn kommer att omge det kända utsiktsberget Pilkalampinoppi.  Många mil nya vägar behöver byggas och skog avverkas, landskapet blir fragmenterat. Vindkraftparker anlägger man i dag ofta nära gränsen till naturreservat. De flesta vindkraftverk är 280 meter höga och påverkar dessa skyddade områden mycket negativt.

Jan Hedman menar att de konstanta vinade ljuden, skuggorna och vibrationerna som vindkraften genererar i en annars tyst miljö kommer att störa fåglar, fladdermöss, insekter och däggdjur.

Vindkraftsverk planeras precis intill Barkbergsknopparnas naturreservat. Foto: Jan Hedman

I Ore Skogsrike är det Sveaskog som äger marken och upplåter den till vindkraftbolag för exploatering. I Orsa Finnmark är det Orsa Besparingsskog.

Sällsynt tallnaturskog
Ore Skogsrike hyser ett av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap. Hela ca 20 % skyddsvärd äldre tallnaturskog med stark brandprägel finns i skogsriket. Ytterst få sådana landskap finns kvar i Sverige nedanför fjällen vilket gör Ore Skogsrike unikt. De värdefulla skogsområdena i Ore Skogsrike har dock minskat under de senaste åren. Sveaskog avverkade drygt 600 hektar skog med höga naturvärden i Ore Skogsrike mellan åren 2013-2017. Man har avverkat flera skogar med höga naturvärden sedan dess, eller så är de planerade för avverkning.

Ökat tyskt intresse
Färre vindkraftverk får tillstånd i Tyskland. Anledningen är att boende i Tyskland ofta överklagar byggnaden, eftersom de inte vill ha vindkraftverk i närheten på grund av oväsen och skuggor. Miljöorganisationerna i Tyskland hänvisar även till artskyddet och påpekar att fåglar, bland annat storkar, ugglor och rovfåglar, dör när de stöter ihop med vindkraftverken. Därför har företaget WPD etablerat sig i Sverige med 335 vindkraftverk. Lannaberget och Broberget i Ore Skogsrike kommer att bli bolagets största vindkraftspark i landet.

Fler tyska vindkraftsföretag etablerar sig i Ore socken, ett annat är RWE Renewables. De samråder med Rättviks kommun om planer på byggande av 25 vindkraftverk som är 300 m höga. De ska stå i ett 26 kvadratkilometer stort område vid Gundåsmoren. Energimyndigheten bedömer att det i Dalarna bör finnas ca 500 vindkraftverk till 2040, det vill säga 300 nya utöver de befintliga ca 200 st. Om WPD genomför projekten Broboberget/Lannaberget samt Gundåsmoren, så kommer ungefär en tredjedel av dessa vindkraftverk att finnas i Ore socken.

LÄS ÄVEN:
• En av nordvästra Europas värdefullaste tallnaturskogar hotad
• Trots 20 organisationers protester- nu avverkas Ore Skogsrike
Om inte detta är nyckelbiotop- vad är då nyckelbiotop?
• Sveaskog fortsätter avverka skyddsvärd skog i Ore Skogsrike

Källor: Skydda Skogen och Rättviks Natur 2021, Årsskrift för Naturskyddsföreningen Rättvik