Vindkraftpark får nej – tumlare ska skyddas

Tumlare. Foto: Erik Christensen via Wikimedia

Tumlare. Foto: Erik Christensen via Wikimedia

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har på regeringens begäran yttrat sig om företaget Eons planer på att bygga 300 vindkraftverk söder om Öland. Myndigheten anser inte att tillstånd kan beviljas eftersom det kan hota Östersjöns utrotningshotade tumlare.

HaV menar att nya och viktiga uppgifter om området tillkommit sedan Eons ansökan skickades in. Östersjöns utrotningshotade tumlare samlas nämligen i området under sommarmånaderna för att para sig och föda upp sina kalvar. Det går inte att utesluta att ”bottenundersökningarna och själva installeringen av kraftverken kan innebära en risk”, skriver myndigheten i sitt utlåtande och anser därför att bolaget måste lämna in en fördjupad riskanalys eller ”på annat sätt visar att Östersjötumlarna inte påverkas negativt på ett betydande sätt”.

Tumlarna i Östersjön är genetiskt skilda från populationerna i Bälthaven och Västerhavet och är akut utrotningshotade enligt IUCN:s globala rödlista. Det beräknas idag bara finnas ungefär 500 Östersjötumlare kvar.

– Om regeringen nu skulle medge tillstånd för vindkraftparken vid Södra Midsjöbanken så menar vi att det i alla fall bör sättas upp villkor om hur och när på året seismiska undersökningar och vissa anläggningsarbeten får göras, säger Björn Sjöberg, chef avdelningen för havs- och vattenförvaltning på HaV.

Läs mer:
Våra artiklar om tumlare.

Källa: HaV