Gå till innehållet

Viltskadestatistik: Färre fårangrepp av lo och varg

Varg i hägn. Foto: Cecilia Rudengren

Varg i hägn. Foto: Cecilia Rudengren

I den senaste statistiken från Viltskadecenter om stora rovdjurs angrepp på tamdjur framgår att färre får angripits och att ersättningen för tamdjursskador sjunkit kraftigt.
vargangrepp
En klar majoritet av alla tamdjursangrepp i Sverige drabbar får. 487 stycken dödades 2014 vilket är en minskning jämfört med 522 stycken år 2013. Angrepp på får av varg och lodjur har minskat med minst tio procent jämfört med 2013.

Antalet kungsörnsangrepp på tamdjur landade på sex stycken under 2014. Det är andra året i rad med under tio angrepp.

56 hundar angreps av vargar, lodjur, björnar eller kungsörnar under 2014. Det är bland de högsta nivåerna de senaste tolv åren som varierat mellan ungefär 30 och 70 angrepp årligen. Vargar står för en klar majoritet av dessa angrepp (42 av 56 under 2014).

Sammanlagt betalades det ut ungefär 700 000 kronor för skador orsakade av stora rovdjur på tamdjur. Det kan jämföras med drygt 2 miljoner kronor 2013 och 1,5 miljoner 2012.

kungsornsangrepp– Samtliga skador i statistiken är besiktigade av länsstyrelsens besiktningsmän. Vid besiktning av tamdjur och hundar gör besiktningsmannen en bedömning av om döds- eller skadeorsaken är orsakad av ett stort rovdjur. Ett tamdjur räknas i denna rapport som angripet av rovdjur om det dödats eller skadats och besiktningsmannen har bedömt sannolikheten till minst 50 % för att rovdjur är orsaken. Angripande rovdjursart är den rovdjursart som besiktningsmannen bedömt mest sannolikt har orsakat angreppet. Även tamdjur som saknas i samband med konstaterade rovdjursangrepp redovisas, skriver Viltskadecenter i sin rapport.

Läs mer:
Våra artiklar om viltskadestatistik.
SLU: Rovdjursstängsel är effektiva.
Så kan får och jakthundar skyddas från varg.
Källa: Viltskadecenter

Mer att läsa