Vilken julgran är miljövänligast?

gran

Granplantering. Foto: Karinli via Flickr

Det mest miljövänliga alternativet är att inte ha någon gran alls. Men om ni vill ha en julgran så är det här de bästa valen, i rangordning:

1. Den mest miljövänliga granen är den som inte fälls.
Man kan ha en liten gran som står ute i en isolerad kruka som man flyttar in varje jul och klär på julafton. Ett annat alternativ (om det inte är tjäle i marken) är att man gräver upp en liten gran och sen återplanterar den igen efter jul. Granens rötter är grunda och växer åt sidorna därför är den ganska lätt att gräva upp. När man gräver så gräver man runt hela trädet en bit ut och ner under utan att skada rötterna. Granen placeras i en stor kruka eller balja, ju större träd ju större kruka behövs. Man kan ha den utomhus men då måste krukan isoleras från kyla. Efter jul planterar man tillbaka granen i hålet.

2. Såga granen själv på ett ställe där det ändå ska gallras men fråga markägaren först.
I kraftledningsvägar brukar det gå bra att ta en gran eftersom dessa ändå ska gallras.

3.  Köp en ekologisk, närodlad gran.

4. Om det inte finns ekologisk gran köp en närodlad rödgran (picea abies).
Kungsgran (abies nordmannia) är generellt sämre än svensk gran ur miljösynpunkt eftersom man vid odlingen använder bekämpningsmedel. Ofta kommer de från Danmark och har transporterats hit med lastbil.

Plastgran är inte miljövänligt, sett ur ett livscykelperspektiv. Plastgranar tillverkas huvudsakligen i Asien och transporteras 20 000 kilometer för att komma till Sverige och dessutom tillkommer klimatpåverkan av produktion och giftiga kemikalier vid nedbrytning och förbränning.

Källor: Naturskyddsföreningen, OdlingsTV