Gå till innehållet

Viktig brytpunkt: Dålig idé att investera i fossilenergi

Vindkraft, världens billigaste energiform. Foto: Tomasz Sienicki via Wikimedia

Vindkraft, världens billigaste energiform. Foto: Tomasz Sienicki via Wikimedia

– Vi tror att vi kommit till en brytpunkt. Och inte minst på investeringssidan finns vikiga slutsatser kring klimatomställning.

Det är inte en naturorganisation som ligger bakom det uttalandet. Istället är det Valerie Rockefeller Wayne, ordförande för den enorma fonden Rockefeller Brother, som tjänat hundratals miljarder på olje- och kolföretag. Nu har fonden beslutat att sälja av i princip alla investeringar i fossilenergi. Oljemiljardärerna menar att framtidens lönsamhet finns i förnyelsebart.

De är bara en av många ekonomer och investerare som på sistone sagt att det kan vara ekonomiskt riskabelt att satsa på företag med stor klimatpåverkan.

I en ny undersökning av den amerikanska finansrådgivaren Lazard beräknas kostnaden för nybyggda anläggningar för olika energiformer. Efter de nya säkerhetskraven som tillkommit efter Fukushimakatastrofen är kärnkraft numera dyrast med en kostnad på mellan 980 och 1043 kronor per megawattimme. Kol ligger på mellan 521 – 1185 kronor, gas är något billigare och solenergi producerad i stora solparker i USA kostar ungefär 474 – 680 kronor per megawattimme. Billigast är vindkraft med en kostnad på ungefär 292 – 632 kronor.

Det är med andra ord lönsamt att investera i förnyelsebar energi både av miljömässiga och ekonomiska skäl. Dessutom är investeringar i fossilenergi riskabelt eftersom politiska beslut kan skärpa lagstiftningen kring utsläpp ytterligare. Det märks på flera håll i världen. I Kina har investeringarna i förnyelsebar energi ökat med 30 procent i år, i Tyskland byggs det mer sol- och vindkraft än kol och i USA gäller hälften av alla nyinvesteringar sol och vind. Dessutom har Storbritannien blivit ett av de mest hårdsatsande länderna på förnyelsebar energi.

I Sverige kommer både Andra och Fjärde AP-fonden börja plocka bort företag som har högst klimatpåverkan i varje bransch. Enligt AP-fondens VD Mats Andersson minskar man på så sätt koldioxidavtrycket med 50 procent och detta utan att minska avkastningen.

– För att få en bra avkastning måste du klara hållbarhet långsiktigt. Det här är ett sätt att öka avkastningen, det är inte välgörenhet, förklarar Mats Andersson.

Fjärde AP-fonden leder också ett internationellt projekt, med FN-stöd, som ska samla ihop nästan 4000 miljarder kronor i klimatmärkta investeringar till klimatmötet i Paris 2015.

Läs mer:
• Positiva nyheter om naturen.

Källa: SVT Nyheter

Mer att läsa