Verktyg räknar ut priset för att skada ett träd

Alnarpsmodellen kan användas för att försvara trädens betydelse, för att hindra skadegörelse eller sätta viten vid byggnation. Foto: Kingany via Flickr

Alnarpsmodellen kan användas för att försvara trädens betydelse, för att hindra skadegörelse eller sätta viten vid byggnation. Foto: Kingary via Flickr

Priset för ett skadat eller nedhugget träd i urban miljö kan fastställas med ett exakt belopp. Med hjälp av verktyget Alnarpsmodellen från SLU kan exempelvis en stor parklind värderas till 484 120 kr per kubikmeter.

Modellen kan användas för att försvara trädens betydelse, för att hindra skadegörelse eller sätta viten vid byggnation. Beräkningarna för kostnaden för ett träd har gjorts på de prisuppgifter som finns i plantskolorna för olika trädslag och i olika storlekar. Värdet justeras sedan på grund av skador eller minskad vitalitet, ovanpå detta kommer ett schablonvärde för planterings- och etableringskostnad. Modellen bygger på objektiva värden och fungerar för samtliga trädslag som finns att tillgå i plantskolor.

Meningen är att modellen ska fungera i rättsliga sammanhang där trädens värde ofta ifrågasätts. Det författarna av rapporten kallar för ”mjuka värden” – estetiska, kulturella eller biologiska värden är inte inräknade. Att inte ha med dessa mjuka värdena gör att modellen inte riskerar att kritiseras för att ge träden ekonomiska värden som inte är mätbara, menar författarna.

Källor: SLU Alnarpsmodellen 2.0, Allt om trädgård nr 1 2016