Verkningslöst förbud mot vattenskotrar i nationalpark

Färnebofjärdens vatten. Foto: Anki Hammar http://www.natursidan.se/fotografer/anki-hammar/

Färnebofjärdens vatten. Foto: Anki Hammar 

Det är förbjudet att åka vattenskoter i Färnebofjärdens nationalpark i Nedre Dalälven enligt Naturvårdsverkets föreskrifter, men förbudet går emot EU-lagstiftningen och är verkningslöst. Därför fortsätter nationalparken få in klagomål från besökare som störs av vattenskotrar i området. 

Gysinge broar i Färnebofjärdens nationalpark. Foto: Stefan Persson http://www.natursidan.se/fotografer/stefan-persson/

Gysinge broar i Färnebofjärdens nationalpark. Foto: Stefan Persson 

– Vi har rätt många klagomål från besökare som kommit hit för att paddla kanot, njuta av tystnad eller studera fåglar. När de i stället möts av en vattenskoter som i timmar kör runt i cirklar, blir upplevelsen rätt förstörd, säger Anna Jansson, biolog och förvaltare vid nationalparken, till P4 Gävleborg.

Vattenskoterförordningen från 1993 innebär att fordonet enbart är tillåtet i farleder, men om det inte finns anvisade områden för vattenskotrar betraktar EU förbudet som ett handelshinder. Detta innebär i praktiken att vattenskoterförordningen är verkningslös och förare som anmälts har frikänts av domstolar. Kustbevakningen slutade redan 2010 att rapportera vattenskoterförare.

I februari 2014 lämnade Havs och vattenmyndigheten över en utredning av vattenskotertrafik till regeringen. Utredningen föreslår ”behörighetsbevis och åldersgränser för snabbgående fritidsfartyg till sjöss”. I rapporten tas bland annat upp att fåglar som smålom, storlom, fiskgjuse, havsörn och pilgrimsfalk är extra känsliga för motordriven båttrafik.

Miljödepartementet arbetar nu med att se över lagarna.

En vattenskoterförare kan dock bli åtalad med stöd av Miljöbalken om hen till exempel vistas i ett naturreservat under tider då detta är förbjudet. Sjöfartsverket skriver att ”du som framför vattenskoter måste också se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljön eller på människors hälsa”. Dessutom gäller artskyddsförordningen för alla viltlevande fågelarter i Sverige. Där framgår bland annat att det är förbjudet att ”skada eller förstöra djurens fortplantingsområden och viloplatser”.

Enligt Färnebofjärdens föreskrifter är vattenskotrar förbjudna i nationalparken, däremot är motorbåtar tillåtna.

– Det är flera föreskrifter som hör ihop med detta, och de har samma bakgrund. Det man kan påpeka är att hastighetsbegränsningen gäller alla motordrivna farkoster, berättar Anna Jansson.

Tanken med uppdelningen är att båttrafik kan accepteras för att transportera sig i och genom området. Naturvårdsverket skriver att om man vill ”utöva vattensporter såsom vattenskidor, wakeboard eller liknande så får man utöva dessa utanför nationalparken”. De anses ”inte vara överensstämmande med nationalparkens syfte”. I dagsläget verkar det dock inte vara straffbart att köra vattenskoter i nationalparker.