Vattenskoteråkare anmäls för att ha stört fågellivet

Avesta Tidning uppger att länsstyrelsen i Dalarna anmält vattenskoterförare för artskyddsbrott. Förarna ska ha stört rödlistade fåglar längs Dalälven.

Enligt EU-bestämmelser går det inte att förbjuda vattenskotrar i specifika områden. Det strider mot frihandelsavtalet. Därför är det exempelvis inte förbjudet att köra med vattenskoter i Färnebofjärdens nationalpark, något som orsakar irritation hos besökarna.

LÄS ÄVEN: • Verkningslöst förbud mot vattenskotrar i nationalpark

Däremot är det enligt Artskyddsförordningen förbjudet att störa vilda fåglar, inte minst under häckningsperioden, flytten och övervintringen. Det är för brott mot denna Artskyddsförordning som länsstyrelsen nu anmält vattenskoterförarer eftersom de ska ha stört fågellivet i Dalälven. I det aktuella området häckar många fåglar och vissa av dem är även rödlistade.

Ibland då och då höjs röster för förbud eller restriktioner mot vattenskoter och det är en fråga som diskuterats länge. Vattenskoterförordningen från 1993 innebär att fordonet enbart är tillåtet i farleder, men om det inte finns anvisade områden för vattenskotrar betraktar EU förbudet som ett handelshinder. Detta innebär i praktiken att vattenskoterförordningen är verkningslös och förare som anmälts har frikänts av domstolar. Kustbevakningen slutade redan 2010 att rapportera vattenskoterförare.

I februari 2014 lämnade Havs och vattenmyndigheten över en utredning av vattenskotertrafik till regeringenUtredningen föreslår ”behörighetsbevis och åldersgränser för snabbgående fritidsfartyg till sjöss”. I rapporten tas bland annat upp att fåglar som smålom, storlom, fiskgjuse, havsörn och pilgrimsfalk är extra känsliga för motordriven båttrafik.

I januari 2016 presenterade Näringsdepartementet ett förslag om krav på obligatoriskt förarbevis för vattenskoter. Bara de som klarat ett obligatoriskt kunskapsprov med godkänt resultat ska få ansöka om ett förarbevis hos Transportstyrelsen. Ett förslag som Havs- och vattenmyndigheten stöder, men vill utöka.
– Vi anser att det är mycket positivt att utredningen föreslår att man ska införa förarbevis för vattenskotrar, men vi vill att man inför det för alla snabbgående fritidsbåtar, säger Lennart Sorby, verksamhetsutvecklare på HaV, i ett pressmeddelande.

Förarbevis har ännu inte införts. Utredningen pågår än idag:
– Frågan bereds i regeringskansliet men vi har ingen exakt tidpunkt när det är klart, säger Henrik Gustafsson, politiskt sakkunnig (S) på näringsdepartementet, till TT i maj 2017.

Källa: Avesta Tidning