Världshavens ekosystem känsliga för klimatförändringar

Att planeten värms upp snabbt just nu är en förkrossande majoritet av forskarna överens om. Nu har en grupp forskare undersökt fossiler för att se hur jordens djur påverkades av den senaste snabba klimatförändringen. Deras resultat är oroväckande.

En ny omfattande studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences har för första gången undersökt fossiler för att få reda på hur faunan i haven förändras vid snabba temperaturförändringar. Man har studerat fossil från 16 100 till 3 400 år sedan och har sett en kraftig minskning i biomassan då en snabb uppvärmning inträffat. Proverna togs utanför Kalifornens kust och omfattade en rad olika livsformer.

Man vet att syrehalten i vattnet sänks när haven värms upp och organismer som kräver en hög syrehalt för att leva kommer då att dö. Även en väldigt liten förändring i vattnets syrehalt orsakade en stor förändring i vilka organismer som överlevde, det vill säga en liten minskning slog ut en stor del av allt liv och förändrade faunan drastiskt.

Forskarna såg också att återhämtningen var mycket långsamt, den minskning i levande biomassa i haven som en snabb uppvärmning (under 100 år) orsakade tog upp emot 1000 år att återhämta sig ifrån. Det är med andra ord ytterligare en oroande anledning till att minska koldioxidutsläppen.

Källa: Proceedings of the National Academy of Sciences