Världens utbredda slaveri är ett stort hot mot miljön

Koppar tvättas, Kolwezi Kongo. Foto: Fairphone via Flickr

Koppar tvättas, en av de mineraler som finns i våra smartphones. Kolwezi, Kongo. Foto: Fairphone via Flickr

Slaveri hänger ihop med miljöförstöring och klimatförändring. Det menar Kevin Bales, aktiv inom organisationen Free the Slaves, som skrivit boken ”Blood and Earth, Modern Slavery, Ecoside and the Secret to Saving the World”. Kopplingen till klimatet hänger samman med att hänsynslösa vinstintressen bryr sig lika lite om människor som miljö. Att belysa att det hänger ihop kan vara ett sätt att stoppa slaveriet i världen samtidigt som klimathotet minskar.

Idag finns 36 miljoner slavar i världen, enligt The Global Slavery Index. Slaveri är arbete utfört till ingen eller nästan ingen lön, ofta under hot och våld. Det moderna slaveriet består bland annat av utbrett barnarbete, traffickingoffer och av människor som lurats av falska kontrakt eller som i nödläge har tagit lån med skyhöga räntor så att de hamnar i livslång skuld och därmed tvingas arbeta gratis. Roten till många miljöproblem hänger ihop med den ojämlika och odemokratiska tillverkningen av många av de varor vi använder dagligen i våra liv som mobiltelefoner, kläder och olika matvaror. I exempelvis Indien pågår skövling av naturen inne i nationalparker där dagbrott görs för att få upp sten som säljs billigt som exempelvis gravstenar i Europa. Hela familjer med småbarn jobbar gratis i dessa dagbrott.

Ett tydligt exempel på kopplingen slaveri och klimatet finns även vid den Bengaliska viken, i världsarvet Sunderbans tvingas slavar hugga ned mangroveskogarna för att ge plats åt räkodlingar. Stora mängder koldioxid frigörs vid nedhuggningen och hotade arter som tigrar tvingas bort. Samvetslösa företag utan hänsyn för varken människor eller miljö drivs av att tjäna snabba pengar. Ett annat exempel är palmoljeframställning där slavar arbetar i Indonesien och Malaysia. I Kongo arbetar slavar i gruvor för att få fram mineraler till de elektronikprylar som vi använder. Träkols-,  timmer och tegelproduktion är andra exempel, enligt Kevin Bales från organisationen Free the Slaves.

Slavindustrin i världen orsakar så mycket koldioxidutsläpp att bara Kina och USA är värre, enligt Kevin Bales beräkningar. Ett stopp för slaveri skulle därmed minska de globala utsläppen av växthusgaser. Kevin Bales hoppas att denna kunskap ger mer tyngd åt argumenten att stoppa slaveriet och att USA, Europa och Japan- där varorna tillverkade av slavar främst konsumeras, agerar.

Källa: New Scientist