Världens största studie ska öka biologisk mångfald på palmoljeplantager

Trämassaplantage. Foto: Lisa Sihlberg http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-lisa-sihlberg/

Trämassaplantage. Foto: Lisa Sihlberg 

Att Borneo är hårt drabbat av regnskogsskövling för att ge plats åt palmoljeplantage är välkänt. I ett projekt som pågått i fem år undersöker en grupp forskare om plantagerna åtminstone kan anpassas för att skapa en större biologisk mångfald. 

Rob Ewers, ekolog på Imperial College London, leder världens största forskningsprojekt i Borneo som heter ”Safe” (Stability of Altered Forest Ecosystems). Forskarna studerar bland annat hur ”korridorer” av regnskog i det 8000 hektar stora området kan hjälpa djuren att förflytta sig mellan planteringarna. Rob Ewers säger att nu så flyr alla djuren till de små öar av regnskog som inte kunnat avverkas. Det är den skog som maskinerna inte når, exempelvis i branta dalar. Där blir det en trängseleffekt som innebär att djuren tvingas flytta igen eller svälter ihjäl. Detta vill han och hans team motverka.

– Vi försöker se om det går att förbättra den biologisk mångfalden i plantagerna genom att spara korridorer och fragment av regnskog. Fler fragment, korridorer och öar av regnskog kan hjälpa arter att förflytta sig och överleva i palmträdslandskapen. Endast 15 procent av de arter som finns i regnskogen finns i plantagerna. Unga palmplanteringar har minst biologisk mångfald men när de åldras ökar mångfalden, berättar Rob Ewers.

Ung sambarhjort. Foto: Paul and Jill. Licensierad under CC BY 2.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_sambar.jpg#/media/File:Young_sambar.jpg

Ung sambarhjort – en art som kan komma att gynnas av projektet. Foto: Paul and Jill. Licensierad under CC BY 2.0 via Commons.

Hittills har Ewers och hans team funnit fåglar, insekter, grodor och inhemska gnagare i äldre plantager och de har även observerat en leopard som besöker området för att fånga gnagare.

Det malaysiska palmoljeföretaget Sime Darby stöder forskningen och har gett forskarna tillgång till avverkningsområden och planteringar.

Frågan är om spridda fragment eller korridorer av regnskog är tillräckligt för att gynna djurens rörelsemönster i ett landskap som domineras av plantager. Ewers påpekar att en hektar regnskog kan vara tillräcklig för att hysa en skalbagge men inte för en orangutang. Elefanter kommer aldrig kunna existera i ett sådant landskap men Ewers hoppas på att sambarhjortar kommer att leva där.

Forskarteamet har kommit halvvägs i sin forskning som ska pågå i tio år och Ewers hoppas att resultaten kommer att godtas av palmoljeindustrin.

Källa: The Guardian