Världens skogar hotas av många olika industrier

Skogsavverkning i Amazonas. Foto: IbamaOperação Hymenaea, Julho/2016, CC BY 2.0, Link

I Sverige är det ingen tvekan om att det är skogsindustrin som står för den största delen av skogsavverkningen, men internationellt kopplas ofta förstörelsen av intakta skogar till ett expanderande jordbruk och köttproduktion som bränner skogar för att få tillgång till mark. En ny studie visar att det är flera andra industrier involverade.

Forskarna visar att av alla skogar som avverkades 2014 låg jordbruket bakom 35 procent. Resten var det andra industrier som låg bakom. Däribland skogsindustrier som plockar ut träprodukter (47 procent), gruvindustrin och energiindustrin (15 procent) som bryter mineraler och metaller, samt bygger vattenkraftdammar eller borrar efter olja och gas.

Det är inte längre bara lokal efterfrågan som driver förlusten av skogar – det är internationella marknader och en ökande konsumtion av många produkter. Sammanlagt orsakade produkter som exporteras till andra länder en tredjedel av förlusten av tropiska och subtropiska intakta skogslandskap. För boreala skogar (barrskogsbältet i norr) stod exporten för mer än 40 procent av förlusten.

– Det är en utbredd uppfattning att nötköttsproduktionen driver på avskogningen i Amazonas, men konsumenter förstår inte alltid att många förädlade produkter kan innehålla virke och metaller som produceras på bekostnad av intakt skog och att även tjänstesektorn kan använda el som genereras från olja och gas från förlorade skogar. Förlusten av intakt skog har utspridda drivkrafter och deras indirekta kopplingar till enskilda slutkonsumenter kräver ett starkare statligt engagemang och ingripanden i försörjningskedjan, skriver författarna.

Istället för att bara fokusera på avskogning, som annars brukar vara fallet i internationell skogsforskning, undersökte forskarna hur intakta skogslandskap förloras. Exempelvis hur naturskogar blir allt mer fragmenterade (uppdelade) av kalhyggen.

– Även att ta bort smala skogsområden kan påverka skogens övergripande struktur och sammansättning. Med tanke på vilka exceptionella bevarandevärden intakta skogslandskap har när det gäller kolförråd och att hysa biologisk mångfald, kan förlusten av intakta skogslandskap också återspegla potentiella indirekta drivkrafter bakom koldioxidutsläpp och förlust av biologisk mångfald, skriver forskarna.

LÄS ÄVEN:
• EU-stopp för produkter som bidrar till avskogning
• Bör kalhyggesbruk räknas som avskogning?
• Jordbruksindustrin försöker stoppa EU:s plan att minska avskogningen
• Avskogning ökar risken för lokala extremväder
EUs konsumtion betydande orsak till avskogning

Källor: Science Daily, One Earth och Phys