Världens mest spridda ogräsmedel orsakar cancer

Råg. Foto: Maths Nilsson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-maths-nilsson/

Råg. Foto: Maths Nilsson 

Roundup är ett av världens mest spridda ogräsmedel och har länge ansetts harmlöst, men nu har WHO klassat den verksamma substansen glyphosate som ”troligen cancerogen för människor”. 

Roundup, med den verksamma substansen glyphosate, har använts sedan 70-talet och har ansetts tillhöra en av de mer harmlösa bekämpningsmedlen. 2013 höjde till och med det amerikanska miljöskyddsverket, EPA, den tillåtna mängden glyphosate i mat drastiskt.

Men nu ser det ut som att det varit förhastade slutsater. World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer (IARC) har klassat om glyphosate som ”trolig cancerogen för människor klass 2A”. Det är den näst högsta risknivån, vilket innebär att man har tillräckliga bevis för att substansen orsakar cancer på försöksdjur men inte helt kan utesluta andra orsaker när det gäller dess effekt på människa.

Omklassificeringen görs efter att en grupp forskare gått igenom studier utförda i främst Kanada, USA och Sverige sedan 2001. Resultatet publicerades nyligen i The Lancet. Monsanto, som tillverkar produkten anser att det är fel och hävdar att den forskning som finns bevisar motsatsen och har önskat ett snabbt möte med WHO för att diskutera de nya rönen.

På 90-talet utvecklade Monsanto grödor som majs, bomull och sojabönor som är resistenta mot Roundup / glyphosate, och har därmed kunnat ta över cirka 90 procent av marknaden i USA för dessa genmodifierade utsäden i USA eftersom man har patent och ensamrätt på det. Somliga säger att utvecklingen av herbicidresistenta grödor skulle minska användningen av bekämpningsmedel, men en genomgång gjord av professor Benbrock vid Center for Sustaining Agriculture and Natural Resources, Washington State University hävdar att denna teknologi istället ökat användandet av bekämpningsmedel i USA med 239 miljoner kilogram mellan 1996-2012.

I september förra året presenterade två svenska forskare en genomgång av tillgängliga studier angående pesticider och kunde fastslå att personer som arbetar med frukt och grönt löper en dubbelt så stor risk för att drabbas av Parkinson. Det är främst det som andas in som utgör en stor risk. Och att det är en slutsats som dras för de flesta pesticider.

KällorWHO monographThe Guardian och Mother Jones