Gå till innehållet

Världens mest hotade människoapa närmar sig utrotning

Tapanuli-orangutang, hane. Foto: Tim Laman, CC BY 4.0

Världens knappt 800 kvarvarande tapanuli-orangutanger lever enbart i ett 1 000 kvadratkilometer stort område i Indonesien. Nu hotas de av ett brittiskt bolag som vill utvidga en guldgruva och ett vattenkraftdammbygge.

Tapanuli-orangutangerna, som upptäcktes så sent som 2017, är redan i dagsläget världens mest hotade människoapa. De beräknas vara färre än 800 djur kvar och sedan 1940-talet har de förlorat 95 procent av sina livsmiljöer enligt en studie som publicerades i början av året. Internationella naturvårdsunionen klassar arten som akut hotad och anser, precis som forskarna bakom studien, att alla projekt som kan hota människoaporna bör stoppas.

– För att rädda arten krävs ett stopp för ytterligare fragmentering av dess livsmiljöer och ett stopp för avlivning eller avlägsnande av djur från den återstående populationen. Utan samordnade åtgärder för att uppnå detta är de återstående populationerna av tapanuli-otangutangerna dömda att utrotas inom några orangutangenerationer, skriver forskarna i sin slutsats.

Jakt och nya stora hot

Ungefär 1 procent av populationen dödas eller fångas årligen, vilket i sig är ett stort problem för en så liten population. Nu står orangutangerna inför ett nytt stort hot. The Telegraph skriver att det brittiska gruvbolaget Jardine Matheson köpte en guldgruva i området 2018 och har sedan dess expanderat gruvan in i orangutangernas livsmiljö. Jardine Matheson äger även bland annat hotellkedjan Mandarin Oriental.

Dessutom finns planer på en ny vattenkraftsdamm i området som skulle skärma av delpopulationerna från varandra ytterligare. 2016 gjordes en uppskattning av orangutangernas situation. Den kom fram till att den västra populationen har dålig eller måttlig livsduglighet medan den östra har dålig livsduglighet.

– Uppskattningsmodellerna i rapporten från 2016 visar tydligt att både det västra och östra blocket kommer utrotas om nuvarande hot fortsätter. Det finns inga tecken på att nuvarande hotnivå kommer minska, säger Serge Wich, medförfattare till rapporten och vice ordförande i IUCN:s expertgrupp för primater, till Mongabay.

För att rädda arten anser han att bolag, myndigheter, naturorganisationer, forskare, donatörer och lokalsamhällen måste hjälpas åt att ta fram en handlingsplan för att arten ska överleva.

Namninsamling för att rädda orangutangerna.

Läs även:

Källor: Mongabay, IUCN och Plos One

Mer att läsa