Världens mest använda insektsmedel skadar humlor

Humla. Foto: Stefan Persson http://www.natursidan.se/fotografer/stefan-persson/

Humla. Foto: Stefan Persson 

Världens mest använda insektsmedel, neonikotinoiderna, skadar humlor så att de inte kan pollinera äppelträd och andra grödor, enligt en ny brittisk studie. Upptäckten är mycket viktig eftersom många växter är beroende av just humlor för att kunna föröka sig.

Det finns redan bevis att neonikotinoider är skadliga för bin. Nu visar en ny studie att neonikotinoider har en mycket negativ effekt även på humlor. Något som innebär stor skada på livsnödvändiga ekosystem och som kan leda till stora ekonomiska förluster. Humlor är de insekter som huvudsakligen pollinerar äpplen och andra odlade grödor världen över.

2013 stoppade EU tre sorters pesticider som innehåller neonikotinoider, ett förbud som ska vara endast i tre år. Men sedan dess har EU godkänt två nya sorters pesticider som är lika skadliga. I vissa länder har även förbudet upphävts, exempelvis i Storbritannien, efter påtryckningar från bönder.

Professor Nigel Raine vid University of Guelph, Kanada är en av dem som utfört forskningen och han säger till tidningen The Guardian att det som har kommit fram i studien är mycket allvarligt. Det visar att världens mest använda insektsmedel som skadar humlorna påverkar inte bara ekosystemet utan får stora följder för samhälle och ekonomi. De tjänster pollinerarna gör är värda minst 36 miljarder dollar per år och är livsavgörande för ekosystemet.

Under forskningen utsattes humlorna för olika nivåer av neonikotinoider i fält. Därefter testades humlornas förmåga att pollinera äppelträd. De humlor som utsattes för kemikalier besökte färre träd och samlade mindre pollen. Resultatet blev en tredjedel färre fröer i äpplena. Antalet frö är ett viktigt tecken på bra pollination eftersom det kan kopplas till en högre fruktkvalité. De humlor som utsattes för neonikotinoider tog längre tid på sig att samla pollen men var samtidigt mindre effektiva.

– Det konstiga är att de slutar leta efter mat, vilket de inte borde göra, enligt Nigel Raine. Andra studier har visat att neonikotinoider påverkar bins minne och förmåga att lära sig saker.

Syngenta, företaget som tillverkar och säljer kemikalien thiamethoxam- som testades på humlorna i studien, tror inte på forskningsresultatet.  De menar att det är för tidigt att säga något och att studien bara har gjort ett enda experiment som var under artificiella former.

Andra sakkunniga, bland annat professor Felix Wäckers, från Lancaster University, säger att inverkan på humlornas pollinationsförmåga troligtvis är underskattad. Detta eftersom vilda humlor blir utsatta för neonikotinoider under en längre tid än bara i två veckor, som i studien.

En studie som publicerades nyligen visar att honungsbin som samlar pollen på fält dör när de exponeras för Syngentas neonikotinoid. Bisamhället kompenserade för detta genom att bland annat producera fler arbetare.

I Sverige används inte neonikotinioder särskilt mycket sedan EU:s förbud, enligt Jordbruksverket. De används endast sparsamt för att bland annat skydda oljeväxter från jordloppor på våren. Men kemikalien thiamethoxam som testades på humlorna i studien, används i Sverige som växtskydd i foder av sockerbetor.

Källor: The Guardian, Jordbruksverket, Nature